Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacje ogólne o projekcie Kształcenie animatorów gospodarczych drucken

Informacje ogólne o projekcie Kształcenie animatorów gospodarczych

Informacje ogólne o projekcie Kształcenie animatorów gospodarczych

     Od marca 1998 r. Polska uczestniczyła w programie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, utworzonym w celu poprawy jakości oraz innowacyjności systemów kształcenia, doskonalenia i kształcenia zawodowego w Europie. Program wspiera przedsięwzięcia w zakresie wstępnego kształcenia zawodowego, kształcenia otwartego i na odległość.

PROJEKTKSZTAŁCENIE ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ EUROPIE

     W ramach Programu Leonardo da Vinci Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uczestniczył w realizacji projektu pod nazwą “Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie”. Koordynatorem projektu była Akademia Techniczno-Rolnicza (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy. Celem projektu było rozszerzenie umiejętności absolwentów uczelni oraz kadry i pracowników przedsiębiorstw o obszar kultury technologicznej i przedsiębiorczości poprzez opracowanie trzech programów kształcenia animatorów gospodarczych, w następujących specjalnościach:

 • Animowanie rozwoju technologicznego
 • Animowanie rozwoju regionalnego
 • Animowanie przedsiębiorczości

     Wojewódzki Urząd Pracy odpowiadał w projekcie m.in. für: koordynację i opracowanie badań dotyczących potrzeb rynku pracy pod względem zapotrzebowania na nowe zawody, doradztwo i współpracę w opracowywaniu programów dla animatorów rozwoju technologicznego i lokalnego, współpracę w opracowywaniu systemu kontroli jakości oraz upowszechnianiu rezultatów projektu.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung