La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacje ogólne o projekcie Kształcenie animatorów gospodarczych imprimer

Informacje ogólne o projekcie Kształcenie animatorów gospodarczych

Informacje ogólne o projekcie Kształcenie animatorów gospodarczych

     Od marca 1998 r. Polska uczestniczyła w programie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, utworzonym w celu poprawy jakości oraz innowacyjności systemów kształcenia, doskonalenia i kształcenia zawodowego w Europie. Program wspiera przedsięwzięcia w zakresie wstępnego kształcenia zawodowego, kształcenia otwartego i na odległość.

PROJEKTKSZTAŁCENIE ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ EUROPIE

     W ramach Programu Leonardo da Vinci Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uczestniczył w realizacji projektu pod nazwą “Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie”. Koordynatorem projektu była Akademia Techniczno-Rolnicza (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy. Celem projektu było rozszerzenie umiejętności absolwentów uczelni oraz kadry i pracowników przedsiębiorstw o obszar kultury technologicznej i przedsiębiorczości poprzez opracowanie trzech programów kształcenia animatorów gospodarczych, w następujących specjalnościach:

 • Animowanie rozwoju technologicznego
 • Animowanie rozwoju regionalnego
 • Animowanie przedsiębiorczości

     Wojewódzki Urząd Pracy odpowiadał w projekcie m.in. za: koordynację i opracowanie badań dotyczących potrzeb rynku pracy pod względem zapotrzebowania na nowe zawody, doradztwo i współpracę w opracowywaniu programów dla animatorów rozwoju technologicznego i lokalnego, współpracę w opracowywaniu systemu kontroli jakości oraz upowszechnianiu rezultatów projektu.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale