Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2004 drucken

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2004

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2004

2004

Seminarium w ATR w Bydgoszczy

     W listopadzie 2004 Jahr odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich partnerów biorących udział w realizacji programu.

     Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • kwestie zarządzania, m.in. struktura zarządzania projektem, zasady kontraktowania i finansowania działań w ramach projektu, uczestnictwo partnerów w grupach roboczych, testowanie programu dotyczącegoAnimatora Przedsiębiorczości”, plan pracy, schemat działań.
 • realizacja zadania WP1Analiza zapotrzebowania na animatorów ekonomicznych. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowali propozycję charakterystyk animatorów ekonomicznych jako zawodów, narzędzia (kwestionariusze) i szczegółowy plan pracy.

     wnioski z seminarium

 • analizy zapotrzebowania na nowe zawody i analiza oferty edukacyjnej będą przeprowadzane przez wszystkich partnerów w ich krajach/regionach, wybór metod analizy i ich zakres pozostawiono do decyzji partnerów
 • potrzeba ustalenia ostatecznej definicji i charakterystyk zawodów
 • udostępniono wszystkim członkom Zespołu Zarządzającego i Grupom Roboczym dostęp do systemu e-learning w celu ułatwienia wymiany uwag i opinii dotyczących dopracowywania definicji animatorów ekonomicznych


Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung