The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

LDV training business leaders – implementation 2004 print

LDV training business leaders – implementation 2004

LDV training business leaders – implementation 2004

2004

Seminarium w ATR w Bydgoszczy

     W listopadzie 2004 year odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich partnerów biorących udział w realizacji programu.

     Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • kwestie zarządzania, m.in. struktura zarządzania projektem, zasady kontraktowania i finansowania działań w ramach projektu, uczestnictwo partnerów w grupach roboczych, testowanie programu dotyczącegoAnimatora Przedsiębiorczości”, plan pracy, schemat działań.
 • realizacja zadania WP1Analiza zapotrzebowania na animatorów ekonomicznych. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowali propozycję charakterystyk animatorów ekonomicznych jako zawodów, narzędzia (kwestionariusze) i szczegółowy plan pracy.

     wnioski z seminarium

 • analizy zapotrzebowania na nowe zawody i analiza oferty edukacyjnej będą przeprowadzane przez wszystkich partnerów w ich krajach/regionach, wybór metod analizy i ich zakres pozostawiono do decyzji partnerów
 • potrzeba ustalenia ostatecznej definicji i charakterystyk zawodów
 • udostępniono wszystkim członkom Zespołu Zarządzającego i Grupom Roboczym dostęp do systemu e-learning w celu ułatwienia wymiany uwag i opinii dotyczących dopracowywania definicji animatorów ekonomicznych


How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance