La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2004 imprimer

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2004

LdV Kształcenie animatorów gospodarczychrealizacja 2004

2004

Seminarium w ATR w Bydgoszczy

     W listopadzie 2004 année odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich partnerów biorących udział w realizacji programu.

     Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • kwestie zarządzania, m.in. struktura zarządzania projektem, zasady kontraktowania i finansowania działań w ramach projektu, uczestnictwo partnerów w grupach roboczych, testowanie programu dotyczącegoAnimatora Przedsiębiorczości”, plan pracy, schemat działań.
 • realizacja zadania WP1Analiza zapotrzebowania na animatorów ekonomicznych. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowali propozycję charakterystyk animatorów ekonomicznych jako zawodów, narzędzia (kwestionariusze) i szczegółowy plan pracy.

     wnioski z seminarium

 • analizy zapotrzebowania na nowe zawody i analiza oferty edukacyjnej będą przeprowadzane przez wszystkich partnerów w ich krajach/regionach, wybór metod analizy i ich zakres pozostawiono do decyzji partnerów
 • potrzeba ustalenia ostatecznej definicji i charakterystyk zawodów
 • udostępniono wszystkim członkom Zespołu Zarządzającego i Grupom Roboczym dostęp do systemu e-learning w celu ułatwienia wymiany uwag i opinii dotyczących dopracowywania definicji animatorów ekonomicznych


Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale