The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Leonardo da Vinci – contact details print

Leonardo da Vinci – contact details

Leonardo da Vinci – contact details

VLO Torun

st. Highway Chełmińska 30/32

87-100 Torun

such. +48 56 669 39 00, +48 56 669 39 73

fax. +48 56 669 39 98

www: http://www.wup.torun.pl

email: wup małpa wup kropka torun kropka pl

 

Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

(dawniej Akademia Techniczno-Rolnicza)

st. Ks. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

such: +48 52 373 14 50

fax: +48 52 374 93 27

www: http://www.utp.edu.pl/

 

KujawskoPomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców

st. Jagiellońska 103

85-027 Bydgoszcz

such. +48 52 373 14 45, +48 52 345 80 00

fax. +48 52 345 80 00

www: http://www.kpzpip.pl/

email: biuro małpa kpzpip kropka pl

 

Bydgoski Dom Technika NOT

st. B.Rumińskiego 6

85-030 Bydgoszcz

such. +48 52 349 38 00

fax. +48 52 349 38 38

wwwhttp://www.not.com.pl/

email: sekretariat małpa not kropka com kropka pl

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance