Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Partnerzy projektu Prof-ELP drucken

Partnerzy projektu Prof-ELP

Partnerzy projektu Prof-ELP

     Testujący Prof.- ELP reprezentowali następujące środowiska: osoby uczące się języków obcych na potrzeby zawodowe, podmioty prowadzące szkolenia w zakresie języków obcych (szkoły języków obcych), pracodawcy oraz pracownicy administracji/służb zatrudnienia.

      Projekt został realizowany przez 5 partnerów, z  4 krajów:

        Servicio Navarro de Empleo, Spanien (lider projektu)

        CEINCentro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, Innovation

          and Enterprises European Centre of Navarre, Spanien

        RACTIResearch Academic Computer Technology Institute, Griechenland

        Swedish TelePedagogic Knowledge Center, Schweden

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung