Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Rezultaty projektu Prof-ELP drucken

Rezultaty projektu Prof-ELP

Rezultaty projektu Prof-ELP

     W wyniku  realizacji projektu opracowano m.in.:

 1. Raport dobrych praktyk w zakresie uczenia się języków obcych oraz ELP dla osób dorosłych
 2. Narzędzie Prof. – ELP składające się z trzech części: paszportu językowego, biografii językowej, dossier językowego (wersja wydrukowana, elektroniczna)
 3. Podręczniki dla trzech grup użytkowników: osób uczących się języków obcych na potrzeby zawodowe, pracodawców i nauczycieli języków obcych.

     Odbiorcami rezultatów projektu są wszystkie podmioty zaangażowane w proces nauczania języków obcych (szkoły językowe, uniwersytety, nauczyciele), środowisko przedsiębiorców/pracodawców, administracja, osoby uczące się języków obcych (zatrudnieni i bezrobotni), przedstawiciele organów decyzyjnych na poziomie krajowym.

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung