The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Program regionalny dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim. print

Program regionalny dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim.

Program regionalny dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim.

On 3 sierpnia 2016r. Minister Rodziny i Pracy przyznał dodatkową pulę środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. Programu regionalnego.

Program realizowany był w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz 12 District Labour Offices: PUP w Brodnicy, PUP w Golubiu – Dobrzyniu, PUP w Grudziądzu, PUP w Lipnie, PUP w Mogilnie, PUP w Radziejowie, PUP w Rypinie, PUP w Sępólnie Krajeńskim, PUP dla Miasta Torunia, PUP dla Powiatu Toruńskiego oraz PUP w Tucholi.

Kwota pozyskana na realizację Programu wynosiła ogółem 3 308 000,00 złotych, z tego dla:

 • powiatu brodnickiego – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu golubsko – dobrzyńskiego – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
 • powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądz – 522 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
 • powiatu lipnowskiego – 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu mogileńskiego – 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu radziejowskiego – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu rypińskiego – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu sępoleńskiego – 521 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
 • powiatu miasta Toruń – 522 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
 • powiatu toruńskiego – 353 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 • powiatu tucholskiego – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Grupa docelowa:  Programu skierowany był do 380 osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 years, w tym głównie kobiet, osób bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotnych.

Wsparcie oferowane w ramach Programu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, internships, training, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności, prace interwencyjne, roboty publiczne.

Wskaźniki założone w ramach Programu:

 • wskaźnik efektywności kosztowej na poziomie 11 100 zł,
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 78,4%.

Okres realizacji Programu:

 • aktywizacja osób bezrobotnych i wydatkowanie środków zaplanowane zostały na 2016 year,
 • monitoring i rozliczenie Programu – lata 2016 – 2018.
 • Program realizował cel strategiczny pierwszy Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 województwa kujawsko – pomorskiego: „Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych”
 • Realizowany była na podstawie art. 66c ust. 10 oraz art. 109 paragraph. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. You. z 2016r., Item. 645 t.j.).

W wyniku realizacji Programu regionalnego osiągnięto następujące efekty:

Specification Plan Wykonanie
Liczba osób w Programie 380 403
including:
kobiet 0 261
osób bez wykształcenia średniego 0 168
osób długotrwale bezrobotnych 0 155
Działania:
Poradnictwo zawodowe 203 163
Labour 245 266
training (w tym stypendia) 76 73
internships 146 165
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 48 47
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 52 65
prace interwencyjne 37 25
roboty publiczne 26 28
Budżet: 3 308 000,00 zł 3 187 117,13 zł
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance