La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Program regionalny dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 faire 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim. imprimer

Program regionalny dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 faire 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim.

Program regionalny dotyczący aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku od 30 faire 50 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim.

Sur 3 sierpnia 2016r. Minister Rodziny i Pracy przyznał dodatkową pulę środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. Programu regionalnego.

Program realizowany był w partnerstwie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz 12 powiatowych urzędów pracy: PUP w Brodnicy, PUP w Golubiu – Dobrzyniu, PUP w Grudziądzu, PUP w Lipnie, PUP w Mogilnie, PUP w Radziejowie, PUP w Rypinie, PUP w Sępólnie Krajeńskim, PUP dla Miasta Torunia, PUP dla Powiatu Toruńskiego oraz PUP w Tucholi.

Kwota pozyskana na realizację Programu wynosiła ogółem 3 308 000,00 złotych, z tego dla:

 • powiatu brodnickiego – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu golubsko – dobrzyńskiego – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
 • powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądz – 522 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
 • powiatu lipnowskiego – 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu mogileńskiego – 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu radziejowskiego – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu rypińskiego – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 • powiatu sępoleńskiego – 521 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
 • powiatu miasta Toruń – 522 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
 • powiatu toruńskiego – 353 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 • powiatu tucholskiego – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Grupa docelowa:  Programu skierowany był do 380 osób bezrobotnych w wieku od 30 faire 50 roku życia, w tym głównie kobiet, osób bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotnych.

Wsparcie oferowane w ramach Programu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jednorazowe środki na podjęcie działalności, prace interwencyjne, roboty publiczne.

Wskaźniki założone w ramach Programu:

 • wskaźnik efektywności kosztowej na poziomie 11 100 ,
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 78,4%.

Okres realizacji Programu:

 • aktywizacja osób bezrobotnych i wydatkowanie środków zaplanowane zostały na 2016 année,
 • monitoring i rozliczenie Programu – lata 2016 - 2018.
 • Program realizował cel strategiczny pierwszy Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 województwa kujawsko – pomorskiego: „Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych”
 • Realizowany była na podstawie art. 66c ust. 10 oraz art. 109 paragraphe. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. Vous. z 2016r., Article. 645 t.j.).

W wyniku realizacji Programu regionalnego osiągnięto następujące efekty:

Wyszczególnienie Plan Wykonanie
Liczba osób w Programie 380 403
w tym:
kobiet 0 261
osób bez wykształcenia średniego 0 168
osób długotrwale bezrobotnych 0 155
Działania:
Poradnictwo zawodowe 203 163
PLACEMENT 245 266
szkolenia (w tym stypendia) 76 73
staże 146 165
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 48 47
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 52 65
prace interwencyjne 37 25
roboty publiczne 26 28
Budżet: 3 308 000,00 3 187 117,13
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale