Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Formularzkonkurs dla gimnazjalistów drucken

Formularzkonkurs dla gimnazjalistów

Formularzkonkurs dla gimnazjalistów

Zgłoszenie

 • Opisz maksymalnie do 1000 znaków, jaki to zawód, jak wyobrażasz sobie w nim pracę, dlaczego właśnie ten i jak planujesz go zdobyć? (można wpisać maksymalnie 1000 znaków łącznie ze spacjami. Najlepiej przygotować wcześniej wypowiedź w edytorze tekstu, np.: MS Word, LibreOffice Writer i sprawdzić tam liczbę znaków. Warto również zapisać sobie swoją pracę w pliku tekstowym. Dłuższe wypowiedzi (tj. pow. 1000 znaków) nie będą oceniane.

  Pytania pomocnicze, z których możesz skorzystać przy formułowaniu odpowiedzi:
  - jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie ?
  - jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem?
  - jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie?
 

Pytania dodatkowe (obowiązkowe, nie podlegające ocenie):

 

Dane uczestnika

 • (nazwa powinna składać się z następujących znaków: inicjały ucznia, nr w dzienniku, nr klasy. Np.: Jan Kowalki posiadający nr 13 w dzienniku w klasie 8A wpisze swoją nazwę jako: "JK.13.8A")
 • Przed wysłaniem prosimy sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola są uzupełnione.
 

Weryfikacja

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung