Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt drucken

Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

2019 rok

 1. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 Jahr

2018 rok

 1. Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim
 2. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 Jahr
 3. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 Jahr
 4. Analiza podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2016
 5. Potrzeby szkoleniowe pracodawców a zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje umiejętności
 6. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 Jahr
 7. Vergleichende Analyse der Aktivitäten der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie 2017 Jahr
 8. Struktura bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na wsi według wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 Jahr (Załącznik 5 – tabele dla województwa i powiatów)
 9. Struktura bezrobotnych i poszukujących pracy według wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 Jahr (Załącznik 1 – tabele dla województwa i powiatów)
 10. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 Jahr
 11. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2018 Jahr (tabele dla województwa i powiatów)
 12. Behinderte arbeitslos und suchen Arbeit nicht rückläufige Beschäftigung in Kujawien-in der ersten Hälfte 2018 Jahr
 13. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2018 Jahr
 14. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2017 Jahr
 15. Analiza sytuacji branży medycznej na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim
 16. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 Jahr
 17. Analiza branży budowlanej w województwie kujawsko-pomorskim
 18. Kujawsko-Pomorski Rynek pracy w roku 2017
 19. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 Jahr
 20. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 Jahr
 21. Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim
 22. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2017 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 23. Bezrobotni w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 Jahr

 

2017 rok

 1. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.
 2. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 Jahr
 3. Geneza trudnej sytuacji na rynku pracy w południowo-wschodnich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego i miasta Włocławek
 4. Ocena efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr – broszura
 5. Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr – raport końcowy
 6. Vergleichende Analyse der Aktivitäten der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie 2016 Jahr
 7. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr
 8. Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawskopomorskim
 9. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr
 10. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2017 Jahr
 12. Behinderte arbeitslos und suchen Arbeit nicht rückläufige Beschäftigung in Kujawien-in der ersten Hälfte 2017 Jahr
 13. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2017 Jahr
 14. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w opinii pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Potrzeby szkoleniowe pracodawców (na podstawie danych z badania Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców woj. kujawsko-pomorskiego)
 15. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2017 Jahr (tabele dla województwa i powiatów)
 16. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2016 r.
 17. Zróżnicowanie lokalne bezrobocia wśród mieszkańców wsi województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.
 18. Bezrobotni w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr
 19. Kujawsko-pomorski rynek pracy w roku 2016
 20. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 Jahr
 22. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2016 rok (tabele dla województwa i powiatów)

2016 rok

 1. Barometr zawodów 2017 – raport z badania realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 Jahr
 2. Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Vergleichende Analyse der Aktivitäten der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie 2015 Jahr
 4. Posiadający gospodarstwo rolne zarejestrowani jako bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 5. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 Jahr
 6. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 7. Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2016
 8. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2015 r.
 9. Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2015 (aktualizacja danych listopad 2016 r.)
 10. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 11. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2016 Jahr
 12. Bon na zasiedlenie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 Jahr
 13. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2016 Jahr
 14. Behinderte arbeitslos und suchen Arbeit nicht rückläufige Beschäftigung in Kujawien-in der ersten Hälfte 2016 Jahr
 15. Informacja o bezrobotnych w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2016 r.
 16. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2016 Jahr (tabele dla województwa i powiatów)
 17. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 Jahr
 18. Oferty pracy publikowane w Internecie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 19. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 Jahr
 20. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2015 Jahr
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 Jahr
 22. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2015 rok (tabele dla województwa i powiatów)

2015 rok

 1. Młodzi bezrobotni na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006 - 2014
 2. Barometr zawodów 2016 – raport z badania realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 Jahr
 3. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2015 Jahr
 4. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 Jahr
 5. Vergleichende Analyse der Aktivitäten der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie 2014 Jahr
 6. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2014 r – część druga
 7. Behinderte arbeitslos und suchen Arbeit nicht rückläufige Beschäftigung in Kujawien-in der ersten Hälfte 2015 Jahr
 8. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2015 Jahr
 9. Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą
 10. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.
 11. Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013
 12. Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego. Raport końcowy z badania za okresy wrzesień-listopad 2014 oraz luty-kwiecień 2015
 13. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 Jahr
 14. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2014 r
 15. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 Jahr
 16. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2014 Jahr
 17. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. – broszura z najważniejszymi wynikami
 18. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. – raport z badania
 19. Zawody na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – broszura

2014 rok

 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2014 r
 2. Młodzi bezrobotni na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006 -2013
 3. Vergleichende Analyse der Aktivitäten der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie 2013 Jahr
 4. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2014 Jahr
 5. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2013 Jahr – część druga
 6. Behinderte arbeitslos und suchen Arbeit nicht rückläufige Beschäftigung in Kujawien-in der ersten Hälfte 2014 Jahr
 7. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2014 Jahr
 8. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 Jahr
 9. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 Jahr
 10. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2013 Jahr – część pierwsza
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 Jahr
 12. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2013 Jahr
 13. Informacja o bezrobotnych do 30 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 Jahr

2013 rok

 1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r.
 2. Labour Market at Lupa – podsumowanie realizacji projektu
 3. Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013
 4. Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.
 5. Zestawienie tabelaryczne – wyniki badania ankietowego pracodawców w 2013 r.
 6. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2013 r
 7. Der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2012 r.
 8. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w I półroczu 2013 Jahr
 9. Behinderte arbeitslos und suchen Arbeit nicht rückläufige Beschäftigung in Kujawien-in der ersten Hälfte 2013 Jahr
 10. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2013 Jahr
 11. Vergleichende Analyse der Aktivitäten der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie 2012 Jahr
 12. Szkolenia przeprowadzone przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w 2012 Jahr und Pläne für die Ausbildung 2013 rok
 13. Obszary szkoleniowe w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – komentarz
 14. Aneks tabelaryczny (excel) do Analizy szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 Jahr
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 Jahr
 16. Młodzi bezrobotni na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006 -2012
 17. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2012 Jahr – Teil II
 18. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2012 Jahr – część I 
 19. Informationen über die Arbeitslosen 30 das Alter Kujawien-in 2012 Jahr
 20. Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 Jahr
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2012 Jahr
 22. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2012 Jahr
 23. Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko–pomorskim do roku 2020

 

2012 rok

 1. Junge Arbeitslose in den Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern
 2. Der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2011 r.
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2012 r
 4. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
 5. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2012 Jahr
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w I pólroczu 2012 Jahr
 7. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 Jahr.
 8. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2011 r. – część pierwsza
 9. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2011 r. – część druga
 10. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 Jahr.
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 Jahr.
 12. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2011 Jahr
 13. Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r.

2011 rok

 1. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 Jahr.
 2. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 ich 2011 Jahr.
 3. Trwałość podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom udzielanym osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2009 Jahr.
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 Jahr.
 5. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 Jahr.
 6. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2010 Jahr – część pierwsza
 7. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2010 Jahr – część druga
 8. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 r.
 9. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2010 Jahr.
 10. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 Jahr.
 11. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2011 Jahr
 12. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2011 Jahr – zestawienie tabelaryczne.
 13. Bezrobotni powyżej 50 roku życia na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 Jahr.
 14. Der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2010 Jahr.
 15. Behinderte arbeitslos und suchen Arbeit nicht rückläufige Beschäftigung in Kujawien-in der ersten Hälfte 2011 Jahr. Zestawienia tabelaryczne

2010 rok

 1. “Sondaż pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego”- diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym.
 2. Broszura informacyjna – Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2009 Jahr
 3. Podmioty gospodarcze utworzone przez osoby bezrobotne z wykorzystaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim w okresie 01.01.2005 r. – 30.06.2009 r.
 4. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2010 r.
 5. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 Jahr
 6. Behinderte arbeitslos und suchen Arbeit nicht rückläufige Beschäftigung in Kujawien-in der ersten Hälfte 2010 Jahr. Zestawienie tabelaryczne
 7. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2010 Jahr
 8. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2009
 9. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 Jahr
 10. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2009 r. – część prognostyczna
 11. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 Jahr
 12. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 Jahr
 13. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 Jahr
 14. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2009 r. – część diagnostyczna
 15. Pracodawcy w wybranych sekcjach PKD w województwie kujawsko-pomorskim
 16. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 Jahr
 17. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2009 Jahr

2009 rok

 1. Vergleichende Analyse der Aktivitäten der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie 2008 Jahr
 2. Conference “Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999-2009”. 1 – informacja o konferencji, 2 – publikacja 10-lecie rynku pracy, 3 – referaty, 4 – Powiatowe Urzedy Pracy 1999-2009
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2009 Jahr
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 Jahr
 5. Behinderte arbeitslos und suchen Arbeit nicht rückläufige Beschäftigung in Kujawien-in der ersten Hälfte 2009 Zestawienia tabelaryczne
 6. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2008 r. – cz. II
 7. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2009 Jahr
 8. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 Jahr
 9. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2008
 10. Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego 2009r.
 11. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 Jahr
 12. Broszura z Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 Jahr
 13. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko – pomorskim
 14. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 Jahr.
 15. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 Jahr
 16. Badanie firm powstałych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
 17. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 Jahr
 18. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2008 Jahr

2008 rok

 1. Broszura “Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r.”
 2. Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 r.
 4. Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 Jahr
 5. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 Jahr
 6. Monitoring zawódow deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r. – cz.II
 7. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko – pomorskiego w 2007 Jahr
 8. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 Jahr
 9. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 Jahr
 10. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie in 2007.
 11. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujwsko-pomorskim w 2007 Jahr
 12. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 Jahr
 13. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 Jahr.
 14. Rynek Pracy w województwie Kujawsko – Pomorskim w roku 2007.
 15. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2007 Jahr
 16. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r.

2007 rok

 1. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2006 Jahr
 2. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2006 Jahr
 3. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 Jahr
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 Jahr.
 5. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 Jahr
 6. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 Jahr.
 7. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2006.
 8. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 Jahr.
 9. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 Jahr.
 10. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 Jahr.
 11. ADEP KOMPENDIUM – Spotkanie kończące współpracę w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC
 12. Podręcznik ADEP Lokalne Plany Zatrudnienia
 13. Wspieranie mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Europie
 14. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 Jahr.
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 Jahr.
 16. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 r.
 17. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim. Stan na 30 Juni 2007 Jahr
 18. Podsumowanie sprawozdań z działalności agencji zatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim za rok 2006
 19. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 Jahr
 20. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 r.
 21. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 Jahr

2006 rok

 1. LABOUR MARKET AND LABOUR MARKET PROGRAMMES IN KUJAWSKO – POMORSKIE VOIVODSHIP IN 2005
 2. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 Jahr
 3. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 Jahr
 4. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 Jahr
 5. Bezrobotni według zawodów i oferty ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 Jahr
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 Jahr
 7. Überwachung von Defizit und Überschuss in Kujawien-in 2005 Jahr
 8. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2005 Jahr
 9. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 Jahr
 10. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2006 Jahr
 11. Publikacja z konferencji pt.: “Regionalny rynek pracy wobec wyzwań nowego okresu programowania 2007-2013
 12. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 r.
 13. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 r.
 14. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 Jahr
 15. Raport z badania osób rejestrujących się w bazie CV Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu jako poszukujący pracy za granicą.
 16. Badanie ukrytego potenciału lokalnego rynku pracy – Monitoring Plus.
 17. Wnioski z analizy osób wyłączonych z ewidencji pup z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy

2005 rok

 1. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2005 Jahr
 2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2005 Jahr
 3. Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 Jahr
 4. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 Jahr
 5. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 Jahr
 6. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 Jahr
 7. Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w województwie kujawsko – pomorskim. Raport z IV edycji badania ankietowego.
 8. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na grudzień 2004r.
 9. Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 Jahr.
 10. Zapotrzebowanie na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim. Programm Leonardo da Vinci. Projekt “Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie”
 11. A demand for economic animators in the Kuyavian-Pomeranian region. LEONARDO DA VINCI Project ”European Curricula for Economic Animators in the Enlarging Europe”
 12. Poradnictwo zawodowe, kluby pracy oraz szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 Jahr
 13. Bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w 2004 Jahr
 14. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 Jahr
 15. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 Jahr
 16. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 Jahr
 17. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 Jahr
 18. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2004 Jahr
 19. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 Jahr – Polnische Version
 20. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 Jahr – wersja angielska

2004 rok

 1. Raport z projektu ADEP pt. “Wykorzystanie informacji o rynku pracy”
 2. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w III kwartale 2004 Jahr
 3. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim stan na 30 Juni 2004 Jahr
 4. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 5. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 6. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 7. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2004r.
 8. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w II kwartale 2004 Jahr.
 9. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2004 Jahr.
 10. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-in der ersten Hälfte 2004 r.
 11. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2004 Jahr – zestawienie tabelaryczne
 12. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2003 Jahr
 13. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 14. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na 31 Januar 2004 Jahr
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 16. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 Jahr
 17. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 Jahr.
 18. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 Jahr.
 19. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 20. Raport z realizacji programu “Finansowanie zatrudnienia okresowego w obszarze infrastruktury rolnej, turystyki, ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej”
 21. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim. Raport z III edycji badania ankietowego – styczeń 2004 rok.

2003 rok

 1. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2003r.
 2. Rynek Pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2003r.
 3. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego, raport końcowy, sierpień 2003r.
 4. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawko-pomorskim w 2002 Jahr.
 5. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 Jahr.
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 Jahr.
 7. Rynek pracy województwie kujawsko pomorskim w 2002 Jahr.
 8. Raport z badania bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z II edycji badania – luty 2003 Jahr.
 9. Badanie gospodarki i lokalnych rynków pracy. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego – Juni 2003 Jahr.

2002 rok

 1. Badanie gospodarki lokalnych rynków pracy. Raport z badania w ramach PAOW.
 2. Raport z badania bezrobotnych absolwentów – Juli 2002 Jahr.
 3. Aneks do Raportu z badania bezrobotnych absolwentów – Juli 2002 Jahr.
 4. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2001 Jahr.
 5. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko – pomorskiego w 2001 Jahr.
 6. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2001 Jahr.
 7. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim stan na 31 Dezember 2001 Jahr
 8. Poradnictwo zawodowe, kluby pracy oraz szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2001 Jahr.
 9. Potrzeby szkoleniowe pracodawców sektora MśP .Raport z badania sondażowego – August 2002

2001 rok

 1. Problemy prognozowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych w świetle doświadczeń WUP w Toruniu – kwiecień 2001 rok.
 2. Raport z badań długotrwale bezrobotnych z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim – Juli 2001
 3. Materiały pokonferencyjne “Zawody a rynek pracy” – listopad 2001
 4. Materiały z seminarium nt. “Bezrobocie długotrwałe” – październik 2001 rok
 5. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 2000 Jahr

2000 rok

 1. Raport z badań – Zawody perspektywiczne w województwie kujawsko-pomorskim – listopad 2000
 2. Der Arbeitsmarkt in Kujawien-Pommern 1999 Jahr

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung