The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Publications on the labor market print

Publications on the labor market

Publications on the labor market

2019 year

 1. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 year

2018 year

 1. Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim
 2. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 year
 3. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year
 4. Analiza podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2016
 5. Potrzeby szkoleniowe pracodawców a zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje umiejętności
 6. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year
 7. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2017 year
 8. Struktura bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na wsi według wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 year (Załącznik 5 – tabele dla województwa i powiatów)
 9. Struktura bezrobotnych i poszukujących pracy według wieku, wykształcenia, stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy w województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2017 year (Załącznik 1 – tabele dla województwa i powiatów)
 10. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year
 11. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2018 year (tabele dla województwa i powiatów)
 12. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2018 year
 13. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2018 year
 14. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2017 year
 15. Analiza sytuacji branży medycznej na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim
 16. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year
 17. Analiza branży budowlanej w województwie kujawsko-pomorskim
 18. Kujawsko-Pomorski Rynek pracy w roku 2017
 19. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2017 year
 20. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 year
 21. Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim
 22. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2017 year (tabele dla województwa i powiatów)
 23. Bezrobotni w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year

 

2017 year

 1. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.
 2. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 year
 3. Geneza trudnej sytuacji na rynku pracy w południowo-wschodnich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego i miasta Włocławek
 4. Ocena andfektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year – broszura
 5. Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year – raport końcowy
 6. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2016 year
 7. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 8. Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawskoPomeranian
 9. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 10. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2017 year
 12. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2017 year
 13. The labor market in Kuyavian-in the first half 2017 year
 14. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w opinii pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Potrzeby szkoleniowe pracodawców (na podstawie danych z badania Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców woj. kujawsko-pomorskiego)
 15. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2017 year (tabele dla województwa i powiatów)
 16. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2016 r.
 17. Zróżnicowanie lokalne bezrobocia wśród mieszkańców wsi województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.
 18. Bezrobotni w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 19. Kujawsko-pomorski rynek pracy w roku 2016
 20. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2016 year
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 year
 22. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2016 year (tabele dla województwa i powiatów)

2016 year

 1. Barometr zawodów 2017 – raport z badania realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 2. Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2015 year
 4. Posiadający gospodarstwo rolne zarejestrowani jako bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 5. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 year
 6. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 7. Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2016
 8. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2015 r.
 9. Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2015 (aktualizacja danych listopad 2016 r.)
 10. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 11. The labor market in Kuyavian-in the first half 2016 year
 12. Bon na zasiedlenie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 year
 13. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2016 year
 14. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2016 year
 15. Informacja o bezrobotnych w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2016 r.
 16. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2016 year (tabele dla województwa i powiatów)
 17. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 year
 18. Oferty pracy publikowane w Internecie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 19. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2015 year
 20. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2015 year
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 year
 22. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2015 year (tabele dla województwa i powiatów)

2015 year

 1. Young unemployed in the labor market Kuyavian-years 2006 – 2014
 2. Barometr zawodów 2016 – raport z badania realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 year
 3. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2015 year
 4. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 year
 5. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2014 year
 6. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2014 r – część druga
 7. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2015 year
 8. The labor market in Kuyavian-in the first half 2015 year
 9. Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą
 10. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.
 11. Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013
 12. Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego. Raport końcowy z badania za okresy wrzesień-listopad 2014 oraz luty-kwiecień 2015
 13. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2014 year
 14. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2014 r
 15. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 year
 16. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2014 year
 17. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. – broszura z najważniejszymi wynikami
 18. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. – raport z badania
 19. Zawody na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – broszura

2014 year

 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2014 r
 2. Young unemployed in the labor market Kuyavian-years 2006 -2013
 3. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2013 year
 4. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2014 year
 5. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2013 year – część druga
 6. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2014 year
 7. The labor market in Kuyavian-in the first half 2014 year
 8. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 year
 9. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2013 year
 10. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2013 year – część pierwsza
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 year
 12. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2013 year
 13. Informacja o bezrobotnych do 30 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 year

2013 year

 1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r.
 2. Labour Market at Lupa – podsumowanie realizacji projektu
 3. Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013
 4. Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.
 5. Zestawienie tabelaryczne – wyniki badania ankietowego pracodawców w 2013 r.
 6. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2013 r
 7. Competition in the labor market in Kujawsko-Pomorskie 2012 r.
 8. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w I półroczu 2013 year
 9. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2013 year
 10. The labor market in Kuyavian-in the first half 2013 year
 11. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2012 year
 12. Szkolenia przeprowadzone przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w 2012 year and plans for training 2013 year
 13. Obszary szkoleniowe w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – komentarz
 14. Aneks tabelaryczny (excel) do Analizy szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 year
 15. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2012 year
 16. Young unemployed in the labor market Kuyavian-years 2006 -2012
 17. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2012 year – Part II
 18. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2012 year – część I 
 19. Information about the unemployed 30 the age of Kuyavian-in 2012 year
 20. Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 year
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2012 year
 22. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2012 year
 23. Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko–pomorskim do roku 2020

 

2012 year

 1. Young unemployed in the labor market in Kujawsko-Pomorskie
 2. Competition in the labor market in Kujawsko-Pomorskie 2011 r.
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2012 r
 4. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
 5. The labor market in Kuyavian-in the first half 2012 year
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w I pólroczu 2012 year
 7. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2011 year.
 8. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2011 r. – część pierwsza
 9. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2011 r. – część druga
 10. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2011 year.
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 year.
 12. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2011 year
 13. Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r.

2011 year

 1. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2010 year.
 2. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 i 2011 year.
 3. Trwałość podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom udzielanym osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2009 year.
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 year.
 5. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2010 year.
 6. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2010 year – część pierwsza
 7. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2010 year – część druga
 8. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 r.
 9. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2010 year.
 10. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 year.
 11. The labor market in Kuyavian-in the first half 2011 year
 12. The labor market in Kuyavian-in the first half 2011 year – zestawienie tabelaryczne.
 13. Bezrobotni powyżej 50 roku życia na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 year.
 14. Competition in the labor market in Kujawsko-Pomorskie 2010 year.
 15. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2011 year. Zestawienia tabelaryczne

2010 year

 1. “Sondaż pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego”- diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym.
 2. Broszura informacyjna – Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2009 year
 3. Podmioty gospodarcze utworzone przez osoby bezrobotne z wykorzystaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim w okresie 01.01.2005 r. – 30.06.2009 r.
 4. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2010 r.
 5. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 year
 6. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2010 year. Zestawienie tabelaryczne
 7. The labor market in Kuyavian-in the first half 2010 year
 8. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2009
 9. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 year
 10. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2009 r. – część prognostyczna
 11. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 year
 12. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 year
 13. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2009 year
 14. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2009 r. – część diagnostyczna
 15. Pracodawcy w wybranych sekcjach PKD w województwie kujawsko-pomorskim
 16. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 year
 17. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2009 year

2009 year

 1. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2008 year
 2. Conference “Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999-2009”. 1 – informacja o konferencji, 2 – publikacja 10-lecie rynku pracy, 3 – referaty, 4 – Powiatowe Urzedy Pracy 1999-2009
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2009 year
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 year
 5. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2009 Zestawienia tabelaryczne
 6. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2008 r. – cz. II
 7. The labor market in Kuyavian-in the first half 2009 year
 8. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 year
 9. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2008
 10. Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego 2009r.
 11. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 year
 12. Broszura z Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 year
 13. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko – Pomeranian
 14. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 year.
 15. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 year
 16. Badanie firm powstałych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
 17. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 year
 18. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2008 year

2008 year

 1. Broszura “Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r.”
 2. Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 r.
 4. Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 year
 5. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 year
 6. Monitoring zawódow deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r. – cz.II
 7. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko – pomorskiego w 2007 year
 8. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 year
 9. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 year
 10. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie in 2007.
 11. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujwsko-pomorskim w 2007 year
 12. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 year
 13. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 year.
 14. Rynek Pracy w województwie Kujawsko – Pomorskim w roku 2007.
 15. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2007 year
 16. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r.

2007 year

 1. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2006 year
 2. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2006 year
 3. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 year
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 year.
 5. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 year
 6. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 year.
 7. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2006.
 8. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 year.
 9. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 year.
 10. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 year.
 11. ADEP KOMPENDIUM – Spotkanie kończące współpracę w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC
 12. Podręcznik ADEP Lokalne Plany Zatrudnienia
 13. Wspieranie mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Europie
 14. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 year.
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 year.
 16. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 r.
 17. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko – Pomeranian. Stan na 30 June 2007 year
 18. Podsumowanie sprawozdań z działalności agencji zatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim za rok 2006
 19. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 year
 20. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 r.
 21. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 year

2006 year

 1. LABOUR MARKET AND LABOUR MARKET PROGRAMMES IN KUJAWSKO – POMORSKIE VOIVODSHIP IN 2005
 2. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 year
 3. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 year
 4. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 year
 5. Bezrobotni według zawodów i oferty ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 year
 6. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2005 year
 7. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2005 year
 8. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2005 year
 9. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 year
 10. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2006 year
 11. Publikacja z konferencji pt.: “Regionalny rynek pracy wobec wyzwań nowego okresu programowania 2007-2013
 12. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 r.
 13. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 r.
 14. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 year
 15. Raport z badania osób rejestrujących się w bazie CV Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu jako poszukujący pracy za granicą.
 16. Badanie ukrytego potenciału lokalnego rynku pracy – Monitoring Plus.
 17. Wnioski z analizy osób wyłączonych z ewidencji pup z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy

2005 year

 1. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2005 year
 2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2005 year
 3. Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 year
 4. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 year
 5. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 year
 6. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 year
 7. Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w województwie kujawsko – Pomeranian. Raport z IV edycji badania ankietowego.
 8. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na grudzień 2004r.
 9. Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 year.
 10. Zapotrzebowanie na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim. Program Leonardo da Vinci. Projekt “Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie”
 11. A demand for economic animators in the Kuyavian-Pomeranian region. LEONARDO DA VINCI Project ”European Curricula for Economic Animators in the Enlarging Europe”
 12. Poradnictwo zawodowe, kluby pracy oraz szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 year
 13. Bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w 2004 year
 14. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 year
 15. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 year
 16. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 year
 17. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 year
 18. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2004 year
 19. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 year – Polish version
 20. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 year – English version

2004 year

 1. Raport z projektu ADEP pt. “Wykorzystanie informacji o rynku pracy”
 2. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w III kwartale 2004 year
 3. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim stan na 30 June 2004 year
 4. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 5. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 6. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 7. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2004r.
 8. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w II kwartale 2004 year.
 9. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2004 year.
 10. The labor market in Kuyavian-in the first half 2004 r.
 11. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2004 year – zestawienie tabelaryczne
 12. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2003 year
 13. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 14. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na 31 January 2004 year
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 16. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 year
 17. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 year.
 18. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 year.
 19. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 20. Raport z realizacji programu “Finansowanie zatrudnienia okresowego w obszarze infrastruktury rolnej, turystyki, ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej”
 21. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – Pomeranian. Raport z III edycji badania ankietowego – styczeń 2004 year.

2003 year

 1. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2003r.
 2. Rynek Pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2003r.
 3. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego, raport końcowy, sierpień 2003r.
 4. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawko-pomorskim w 2002 year.
 5. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 year.
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 year.
 7. Rynek pracy województwie kujawsko pomorskim w 2002 year.
 8. Raport z badania bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z II edycji badania – luty 2003 year.
 9. Badanie gospodarki i lokalnych rynków pracy. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego – June 2003 year.

2002 year

 1. Badanie gospodarki lokalnych rynków pracy. Raport z badania w ramach PAOW.
 2. Raport z badania bezrobotnych absolwentów – July 2002 year.
 3. Aneks do Raportu z badania bezrobotnych absolwentów – July 2002 year.
 4. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2001 year.
 5. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko – pomorskiego w 2001 year.
 6. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2001 year.
 7. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim stan na 31 December 2001 year
 8. Poradnictwo zawodowe, kluby pracy oraz szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2001 year.
 9. Potrzeby szkoleniowe pracodawców sektora MśP .Raport z badania sondażowego – August 2002

2001 year

 1. Problemy prognozowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych w świetle doświadczeń WUP w Toruniu – April 2001 year.
 2. Raport z badań długotrwale bezrobotnych z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim – July 2001
 3. Materiały pokonferencyjne “Zawody a rynek pracy” – listopad 2001
 4. Materiały z seminarium nt. “Bezrobocie długotrwałe” – październik 2001 year
 5. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2000 year

2000 year

 1. Raport z badań – Zawody perspektywiczne w województwie kujawsko-pomorskim – listopad 2000
 2. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 1999 year

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance