The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Publications on the labor market print

Publications on the labor market

Publications on the labor market

2018 year

 1. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2017 year
 2. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 year
 3. Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim
 4. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2017 year (tabele dla województwa i powiatów)
 5. Bezrobotni w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 year

 

2017 year

 1. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.
 2. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 year
 3. Geneza trudnej sytuacji na rynku pracy w południowo-wschodnich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego i miasta Włocławek
 4. Ocena andfektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year – broszura
 5. Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year – raport końcowy
 6. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2016 year
 7. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 8. Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawskoPomeranian
 9. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 10. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2017 year
 12. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2017 year
 13. The labor market in Kuyavian-in the first half 2017 year
 14. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w opinii pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Potrzeby szkoleniowe pracodawców (na podstawie danych z badania Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców woj. kujawsko-pomorskiego)
 15. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2017 year (tabele dla województwa i powiatów)
 16. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2016 r.
 17. Zróżnicowanie lokalne bezrobocia wśród mieszkańców wsi województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.
 18. Bezrobotni w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 19. Kujawsko-pomorski rynek pracy w roku 2016
 20. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2016 year
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 year
 22. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2016 year (tabele dla województwa i powiatów)

2016 year

 1. Barometr zawodów 2017 – raport z badania realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year
 2. Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2015 year
 4. Posiadający gospodarstwo rolne zarejestrowani jako bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 5. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 year
 6. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 7. Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2016
 8. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2015 r.
 9. Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2015 (aktualizacja danych listopad 2016 r.)
 10. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 11. The labor market in Kuyavian-in the first half 2016 year
 12. Bon na zasiedlenie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 year
 13. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2016 year
 14. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2016 year
 15. Informacja o bezrobotnych w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2016 r.
 16. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2016 year (tabele dla województwa i powiatów)
 17. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 year
 18. Oferty pracy publikowane w Internecie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 19. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2015 year
 20. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2015 year
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 year
 22. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2015 year (tabele dla województwa i powiatów)

2015 year

 1. Young unemployed in the labor market Kuyavian-years 2006 – 2014
 2. Barometr zawodów 2016 – raport z badania realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 year
 3. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2015 year
 4. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 year
 5. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2014 year
 6. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2014 r – część druga
 7. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2015 year
 8. The labor market in Kuyavian-in the first half 2015 year
 9. Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą
 10. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.
 11. Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013
 12. Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego. Raport końcowy z badania za okresy wrzesień-listopad 2014 oraz luty-kwiecień 2015
 13. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2014 year
 14. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2014 r
 15. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 year
 16. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2014 year
 17. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. – broszura z najważniejszymi wynikami
 18. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. – raport z badania
 19. Zawody na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – broszura

2014 year

 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2014 r
 2. Young unemployed in the labor market Kuyavian-years 2006 -2013
 3. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2013 year
 4. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2014 year
 5. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2013 year – część druga
 6. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2014 year
 7. The labor market in Kuyavian-in the first half 2014 year
 8. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 year
 9. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2013 year
 10. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2013 year – część pierwsza
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 year
 12. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2013 year
 13. Informacja o bezrobotnych do 30 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 year

2013 year

 1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r.
 2. Labour Market at Lupa – podsumowanie realizacji projektu
 3. Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013
 4. Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.
 5. Zestawienie tabelaryczne – wyniki badania ankietowego pracodawców w 2013 r.
 6. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2013 r
 7. Competition in the labor market in Kujawsko-Pomorskie 2012 r.
 8. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w I półroczu 2013 year
 9. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2013 year
 10. The labor market in Kuyavian-in the first half 2013 year
 11. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2012 year
 12. Szkolenia przeprowadzone przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w 2012 year and plans for training 2013 year
 13. Obszary szkoleniowe w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – komentarz
 14. Aneks tabelaryczny (excel) do Analizy szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 year
 15. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2012 year
 16. Young unemployed in the labor market Kuyavian-years 2006 -2012
 17. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2012 year – Part II
 18. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2012 year – część I 
 19. Information about the unemployed 30 the age of Kuyavian-in 2012 year
 20. Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 year
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2012 year
 22. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2012 year
 23. Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko–pomorskim do roku 2020

 

2012 year

 1. Young unemployed in the labor market in Kujawsko-Pomorskie
 2. Competition in the labor market in Kujawsko-Pomorskie 2011 r.
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2012 r
 4. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
 5. The labor market in Kuyavian-in the first half 2012 year
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w I pólroczu 2012 year
 7. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2011 year.
 8. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2011 r. – część pierwsza
 9. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2011 r. – część druga
 10. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2011 year.
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 year.
 12. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2011 year
 13. Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r.

2011 year

 1. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2010 year.
 2. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 i 2011 year.
 3. Trwałość podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom udzielanym osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2009 year.
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 year.
 5. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2010 year.
 6. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2010 year – część pierwsza
 7. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2010 year – część druga
 8. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 r.
 9. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2010 year.
 10. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 year.
 11. The labor market in Kuyavian-in the first half 2011 year
 12. The labor market in Kuyavian-in the first half 2011 year – zestawienie tabelaryczne.
 13. Bezrobotni powyżej 50 roku życia na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 year.
 14. Competition in the labor market in Kujawsko-Pomorskie 2010 year.
 15. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2011 year. Zestawienia tabelaryczne

2010 year

 1. “Sondaż pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego”- diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym.
 2. Broszura informacyjna – Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2009 year
 3. Podmioty gospodarcze utworzone przez osoby bezrobotne z wykorzystaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim w okresie 01.01.2005 r. – 30.06.2009 r.
 4. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2010 r.
 5. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 year
 6. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2010 year. Zestawienie tabelaryczne
 7. The labor market in Kuyavian-in the first half 2010 year
 8. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2009
 9. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 year
 10. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2009 r. – część prognostyczna
 11. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 year
 12. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 year
 13. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2009 year
 14. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2009 r. – część diagnostyczna
 15. Pracodawcy w wybranych sekcjach PKD w województwie kujawsko-pomorskim
 16. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 year
 17. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2009 year

2009 year

 1. Comparative analysis of the activities of district labor offices Kujawsko-Pomorskie 2008 year
 2. Conference “Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999-2009”. 1 – informacja o konferencji, 2 – publikacja 10-lecie rynku pracy, 3 – referaty, 4 – Powiatowe Urzedy Pracy 1999-2009
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2009 year
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 year
 5. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in the first half 2009 Zestawienia tabelaryczne
 6. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2008 r. – cz. II
 7. The labor market in Kuyavian-in the first half 2009 year
 8. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 year
 9. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2008
 10. Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego 2009r.
 11. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 year
 12. Broszura z Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 year
 13. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko – Pomeranian
 14. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 year.
 15. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 year
 16. Badanie firm powstałych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
 17. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 year
 18. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2008 year

2008 year

 1. Broszura “Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r.”
 2. Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 r.
 4. Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 year
 5. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 year
 6. Monitoring zawódow deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r. – cz.II
 7. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko – pomorskiego w 2007 year
 8. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 year
 9. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 year
 10. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie in 2007.
 11. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujwsko-pomorskim w 2007 year
 12. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 year
 13. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 year.
 14. Rynek Pracy w województwie Kujawsko – Pomorskim w roku 2007.
 15. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2007 year
 16. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r.

2007 year

 1. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2006 year
 2. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2006 year
 3. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 year
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 year.
 5. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 year
 6. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 year.
 7. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2006.
 8. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 year.
 9. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 year.
 10. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 year.
 11. ADEP KOMPENDIUM – Spotkanie kończące współpracę w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC
 12. Podręcznik ADEP Lokalne Plany Zatrudnienia
 13. Wspieranie mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Europie
 14. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 year.
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 year.
 16. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 r.
 17. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko – Pomeranian. Stan na 30 June 2007 year
 18. Podsumowanie sprawozdań z działalności agencji zatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim za rok 2006
 19. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 year
 20. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 r.
 21. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 year

2006 year

 1. LABOUR MARKET AND LABOUR MARKET PROGRAMMES IN KUJAWSKO – POMORSKIE VOIVODSHIP IN 2005
 2. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 year
 3. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 year
 4. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 year
 5. Bezrobotni według zawodów i oferty ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 year
 6. Disabled unemployed and looking for work not falling employment in Kuyavian-in 2005 year
 7. Monitoring of deficit and surplus in Kuyavian-in 2005 year
 8. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2005 year
 9. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 year
 10. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2006 year
 11. Publikacja z konferencji pt.: “Regionalny rynek pracy wobec wyzwań nowego okresu programowania 2007-2013
 12. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 r.
 13. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 r.
 14. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 year
 15. Raport z badania osób rejestrujących się w bazie CV Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu jako poszukujący pracy za granicą.
 16. Badanie ukrytego potenciału lokalnego rynku pracy – Monitoring Plus.
 17. Wnioski z analizy osób wyłączonych z ewidencji pup z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy

2005 year

 1. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2005 year
 2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2005 year
 3. Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 year
 4. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 year
 5. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 year
 6. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 year
 7. Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w województwie kujawsko – Pomeranian. Raport z IV edycji badania ankietowego.
 8. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na grudzień 2004r.
 9. Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 year.
 10. Zapotrzebowanie na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim. Program Leonardo da Vinci. Projekt “Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie”
 11. A demand for economic animators in the Kuyavian-Pomeranian region. LEONARDO DA VINCI Project ”European Curricula for Economic Animators in the Enlarging Europe”
 12. Poradnictwo zawodowe, kluby pracy oraz szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 year
 13. Bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w 2004 year
 14. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 year
 15. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 year
 16. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 year
 17. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 year
 18. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2004 year
 19. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 year – Polish version
 20. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 year – English version

2004 year

 1. Raport z projektu ADEP pt. “Wykorzystanie informacji o rynku pracy”
 2. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w III kwartale 2004 year
 3. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim stan na 30 June 2004 year
 4. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 5. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 6. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 7. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2004r.
 8. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w II kwartale 2004 year.
 9. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2004 year.
 10. The labor market in Kuyavian-in the first half 2004 r.
 11. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2004 year – zestawienie tabelaryczne
 12. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2003 year
 13. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 14. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na 31 January 2004 year
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 16. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 year
 17. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 year.
 18. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 year.
 19. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 20. Raport z realizacji programu “Finansowanie zatrudnienia okresowego w obszarze infrastruktury rolnej, turystyki, ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej”
 21. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – Pomeranian. Raport z III edycji badania ankietowego – styczeń 2004 year.

2003 year

 1. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2003r.
 2. Rynek Pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2003r.
 3. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego, raport końcowy, sierpień 2003r.
 4. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawko-pomorskim w 2002 year.
 5. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 year.
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 year.
 7. Rynek pracy województwie kujawsko pomorskim w 2002 year.
 8. Raport z badania bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z II edycji badania – luty 2003 year.
 9. Badanie gospodarki i lokalnych rynków pracy. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego – June 2003 year.

2002 year

 1. Badanie gospodarki lokalnych rynków pracy. Raport z badania w ramach PAOW.
 2. Raport z badania bezrobotnych absolwentów – July 2002 year.
 3. Aneks do Raportu z badania bezrobotnych absolwentów – July 2002 year.
 4. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2001 year.
 5. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko – pomorskiego w 2001 year.
 6. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2001 year.
 7. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim stan na 31 December 2001 year
 8. Poradnictwo zawodowe, kluby pracy oraz szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2001 year.
 9. Potrzeby szkoleniowe pracodawców sektora MśP .Raport z badania sondażowego – August 2002

2001 year

 1. Problemy prognozowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych w świetle doświadczeń WUP w Toruniu – April 2001 year.
 2. Raport z badań długotrwale bezrobotnych z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim – July 2001
 3. Materiały pokonferencyjne “Zawody a rynek pracy” – listopad 2001
 4. Materiały z seminarium nt. “Bezrobocie długotrwałe” – październik 2001 year
 5. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 2000 year

2000 year

 1. Raport z badań – Zawody perspektywiczne w województwie kujawsko-pomorskim – listopad 2000
 2. The labor market in Kujawsko-Pomorskie 1999 year

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance