La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Publications sur le marché du travail imprimer

Publications sur le marché du travail

Publications sur le marché du travail

2017 rok

 1. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 année
 2. Geneza trudnej sytuacji na rynku pracy w południowo-wschodnich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego i miasta Włocławek
 3. Ocena efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année – broszura
 4. Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année – raport końcowy
 5. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 année
 6. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année
 7. Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawskoPoméranie
 8. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année
 9. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année
 10. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2017 année
 11. Handicapées au chômage et à la recherche pour des travaux non-emploi dans Kuyavian au premier semestre 2017 année
 12. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2017 année
 13. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w opinii pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Potrzeby szkoleniowe pracodawców (na podstawie danych z badania Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców woj. kujawsko-pomorskiego)
 14. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2017 année (tabele dla województwa i powiatów)
 15. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2016 r.
 16. Zróżnicowanie lokalne bezrobocia wśród mieszkańców wsi województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.
 17. Bezrobotni w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année
 18. Kujawsko-pomorski rynek pracy w roku 2016
 19. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année
 20. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 année
 21. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2016 rok (tabele dla województwa i powiatów)

2016 rok

 1. Barometr zawodów 2017 – raport z badania realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 année
 2. Zapotrzebowanie na zawody oraz diagnoza potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 année
 4. Posiadający gospodarstwo rolne zarejestrowani jako bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 5. Folder informacyjny dotyczący rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 année
 6. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 7. Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2016
 8. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2015 r.
 9. Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2015 (aktualizacja danych listopad 2016 r.)
 10. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 11. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2016 année
 12. Bon na zasiedlenie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 année
 13. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2016 année
 14. Handicapées au chômage et à la recherche pour des travaux non-emploi dans Kuyavian au premier semestre 2016 année
 15. Informacja o bezrobotnych w wieku 30-50 lat w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2016 r.
 16. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2016 année (tabele dla województwa i powiatów)
 17. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 année
 18. Oferty pracy publikowane w Internecie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.
 19. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 année
 20. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2015 année
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 année
 22. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2015 rok (tabele dla województwa i powiatów)

2015 rok

 1. Jeunes chômeurs dans le marché du travail Cujavie-ans 2006 - 2014
 2. Barometr zawodów 2016 – raport z badania realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 année
 3. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2015 année
 4. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 année
 5. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 année
 6. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2014 r – część druga
 7. Handicapées au chômage et à la recherche pour des travaux non-emploi dans Kuyavian au premier semestre 2015 année
 8. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2015 année
 9. Kujawsko-Pomorski Rynek Pracy pod Lupą
 10. Analiza rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.
 11. Badanie podmiotów gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne w latach 2010-2013
 12. Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego. Raport końcowy z badania za okresy wrzesień-listopad 2014 oraz luty-kwiecień 2015
 13. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 année
 14. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2014 r
 15. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 année
 16. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2014 année
 17. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. – broszura z najważniejszymi wynikami
 18. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. – raport z badania
 19. Zawody na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim – broszura

2014 rok

 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2014 r
 2. Jeunes chômeurs dans le marché du travail Cujavie-ans 2006 -2013
 3. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 année
 4. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2014 année
 5. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2013 année – część druga
 6. Handicapées au chômage et à la recherche pour des travaux non-emploi dans Kuyavian au premier semestre 2014 année
 7. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2014 année
 8. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 année
 9. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 année
 10. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2013 année – część pierwsza
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 année
 12. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2013 année
 13. Informacja o bezrobotnych do 30 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 année

2013 rok

 1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2012 r.
 2. Marché du travail au Lupa – podsumowanie realizacji projektu
 3. Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013
 4. Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.
 5. Zestawienie tabelaryczne – wyniki badania ankietowego pracodawców w 2013 r.
 6. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2013 r
 7. La concurrence sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2012 r.
 8. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w I półroczu 2013 année
 9. Handicapées au chômage et à la recherche pour des travaux non-emploi dans Kuyavian au premier semestre 2013 année
 10. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2013 année
 11. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 année
 12. Szkolenia przeprowadzone przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w 2012 année et les plans de formation 2013 rok
 13. Obszary szkoleniowe w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – komentarz
 14. Aneks tabelaryczny (excel) do Analizy szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 année
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 année
 16. Jeunes chômeurs dans le marché du travail Cujavie-ans 2006 -2012
 17. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2012 année – Partie II
 18. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2012 année – część I 
 19. Informations sur les chômeurs 30 l'âge de Cujavie-in 2012 année
 20. Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 année
 21. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2012 année
 22. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2012 année
 23. Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko–pomorskim do roku 2020

 

2012 rok

 1. Jeunes chômeurs dans le marché du travail en Cujavie-Poméranie
 2. La concurrence sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2011 r.
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2012 r
 4. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.
 5. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2012 année
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w I pólroczu 2012 année
 7. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 année.
 8. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2011 r. – część pierwsza
 9. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2011 r. – część druga
 10. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 année.
 11. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 année.
 12. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2011 année
 13. Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego w 2011 r.

2011 rok

 1. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 année.
 2. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 i 2011 année.
 3. Trwałość podmiotów gospodarczych powstałych dzięki dotacjom udzielanym osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2009 année.
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 année.
 5. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 année.
 6. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2010 année – część pierwsza
 7. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2010 année – część druga
 8. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 r.
 9. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2010 année.
 10. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 année.
 11. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2011 année
 12. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2011 année – zestawienie tabelaryczne.
 13. Bezrobotni powyżej 50 roku życia na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2011 année.
 14. La concurrence sur le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2010 année.
 15. Handicapées au chômage et à la recherche pour des travaux non-emploi dans Kuyavian au premier semestre 2011 année. Zestawienia tabelaryczne

2010 rok

 1. “Sondaż pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego”- diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym.
 2. Broszura informacyjna – Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2009 année
 3. Podmioty gospodarcze utworzone przez osoby bezrobotne z wykorzystaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim w okresie 01.01.2005 r. – 30.06.2009 r.
 4. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2010 r.
 5. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 année
 6. Handicapées au chômage et à la recherche pour des travaux non-emploi dans Kuyavian au premier semestre 2010 année. Zestawienie tabelaryczne
 7. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2010 année
 8. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2009
 9. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 année
 10. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2009 r. – część prognostyczna
 11. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 année
 12. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 année
 13. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 année
 14. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2009 r. – część diagnostyczna
 15. Pracodawcy w wybranych sekcjach PKD w województwie kujawsko-pomorskim
 16. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 année
 17. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2009 année

2009 rok

 1. Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2008 année
 2. Konferencja “Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999-2009”. 1 – informacja o konferencji, 2 – publikacja 10-lecie rynku pracy, 3 – referaty, 4 – Powiatowe Urzedy Pracy 1999-2009
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2009 année
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 année
 5. Handicapées au chômage et à la recherche pour des travaux non-emploi dans Kuyavian au premier semestre 2009 Zestawienia tabelaryczne
 6. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2008 r. – cz. II
 7. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2009 année
 8. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 année
 9. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2008
 10. Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego 2009r.
 11. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2008 année
 12. Broszura z Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 année
 13. Analiza szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz instytucje szkoleniowe w województwie kujawsko – Poméranie
 14. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 année.
 15. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 année
 16. Badanie firm powstałych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
 17. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2008 année
 18. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2008 année

2008 rok

 1. Broszura “Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r.”
 2. Sondaż wśród pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego
 3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 r.
 4. Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 année
 5. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2008 année
 6. Monitoring zawódow deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r. – cz.II
 7. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko – pomorskiego w 2007 année
 8. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 année
 9. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 année
 10. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie in 2007.
 11. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujwsko-pomorskim w 2007 année
 12. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 année
 13. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 année.
 14. Rynek Pracy w województwie Kujawsko – Pomorskim w roku 2007.
 15. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2007 année
 16. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2007 r.

2007 rok

 1. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2006 année
 2. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2006 année
 3. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 année
 4. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 année.
 5. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 année
 6. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 année.
 7. Labour market and labour market programmes in kujawsko-pomorskie voivodship in 2006.
 8. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 année.
 9. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w 2006 année.
 10. Efektywność aktywnych programów rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 année.
 11. ADEP KOMPENDIUM – Spotkanie kończące współpracę w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC
 12. Podręcznik ADEP Lokalne Plany Zatrudnienia
 13. Wspieranie mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Europie
 14. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 année.
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 année.
 16. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 r.
 17. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko – Poméranie. Stan na 30 Juin 2007 année
 18. Podsumowanie sprawozdań z działalności agencji zatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim za rok 2006
 19. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 année
 20. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2007 r.
 21. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007 année

2006 rok

 1. LABOUR MARKET AND LABOUR MARKET PROGRAMMES IN KUJAWSKO – POMORSKIE VOIVODSHIP IN 2005
 2. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 année
 3. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 année
 4. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 année
 5. Bezrobotni według zawodów i oferty ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 année
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 année
 7. Surveillance de déficit et surplus en Cujavie-in 2005 année
 8. Informacja o bezrobociu w miastach i gminach województwa kujawsko – pomorskiego w 2005 année
 9. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 année
 10. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2006 année
 11. Publikacja z konferencji pt.: “Regionalny rynek pracy wobec wyzwań nowego okresu programowania 2007-2013
 12. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 r.
 13. Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 r.
 14. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2006 année
 15. Raport z badania osób rejestrujących się w bazie CV Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu jako poszukujący pracy za granicą.
 16. Badanie ukrytego potenciału lokalnego rynku pracy – Monitoring Plus.
 17. Wnioski z analizy osób wyłączonych z ewidencji pup z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy

2005 rok

 1. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2005 année
 2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2005 année
 3. Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 année
 4. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 année
 5. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 année
 6. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2005 année
 7. Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w województwie kujawsko – Poméranie. Raport z IV edycji badania ankietowego.
 8. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na grudzień 2004r.
 9. Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 année.
 10. Zapotrzebowanie na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim. Programme Leonardo da Vinci. Projekt “Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie”
 11. A demand for economic animators in the Kuyavian-Pomeranian region. LEONARDO DA VINCI Project ”European Curricula for Economic Animators in the Enlarging Europe”
 12. Poradnictwo zawodowe, kluby pracy oraz szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 année
 13. Bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w 2004 année
 14. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 année
 15. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 année
 16. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 année
 17. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w 2004 année
 18. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2004 année
 19. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 année – Version polonaise
 20. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2004 année – wersja angielska

2004 rok

 1. Raport z projektu ADEP pt. “Wykorzystanie informacji o rynku pracy”
 2. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w III kwartale 2004 année
 3. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim stan na 30 Juin 2004 année
 4. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 5. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 6. Młodzi bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2004r.
 7. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w I półroczu 2004r.
 8. Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w II kwartale 2004 année.
 9. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko – pomorskim w I półroczu 2004 année.
 10. Le marché du travail en Cujavie-au premier semestre 2004 r.
 11. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2004 année – zestawienie tabelaryczne
 12. Rynek pracy i programy rynku pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2003 année
 13. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 14. Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim. Stan na 31 Janvier 2004 année
 15. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 16. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 année
 17. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 année.
 18. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko-pomorskim w 2003 année.
 19. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2003r.
 20. Raport z realizacji programu “Finansowanie zatrudnienia okresowego w obszarze infrastruktury rolnej, turystyki, ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej”
 21. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – Poméranie. Raport z III edycji badania ankietowego – styczeń 2004 rok.

2003 rok

 1. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2003r.
 2. Rynek Pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2003r.
 3. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego, raport końcowy, sierpień 2003r.
 4. Młodzi bezrobotni (w tym absolwenci) w województwie kujawko-pomorskim w 2002 année.
 5. Oferty pracy oraz bezrobotni według zawodów w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 année.
 6. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 2002 année.
 7. Rynek pracy województwie kujawsko pomorskim w 2002 année.
 8. Raport z badania bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z II edycji badania – luty 2003 année.
 9. Badanie gospodarki i lokalnych rynków pracy. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego – Juin 2003 année.

2002 rok

 1. Badanie gospodarki lokalnych rynków pracy. Raport z badania w ramach PAOW.
 2. Raport z badania bezrobotnych absolwentów – Juillet 2002 année.
 3. Aneks do Raportu z badania bezrobotnych absolwentów – Juillet 2002 année.
 4. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2001 année.
 5. Informacja o sytuacji kobiet na rynku pracy województwa kujawsko – pomorskiego w 2001 année.
 6. Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko – pomorskim w 2001 année.
 7. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim stan na 31 Décembre 2001 année
 8. Poradnictwo zawodowe, kluby pracy oraz szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2001 année.
 9. Potrzeby szkoleniowe pracodawców sektora MśP .Raport z badania sondażowego – Août 2002

2001 rok

 1. Problemy prognozowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych w świetle doświadczeń WUP w Toruniu – Avril 2001 rok.
 2. Raport z badań długotrwale bezrobotnych z wyższym wykształceniem w województwie kujawsko-pomorskim – Juillet 2001
 3. Materiały pokonferencyjne “Zawody a rynek pracy” – listopad 2001
 4. Materiały z seminarium nt. “Bezrobocie długotrwałe” – październik 2001 rok
 5. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 2000 année

2000 rok

 1. Raport z badań – Zawody perspektywiczne w województwie kujawsko-pomorskim – listopad 2000
 2. Le marché du travail en Cujavie-Poméranie 1999 année

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale