Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Regionale Aktionsplan für Beschäftigung drucken

Regionale Aktionsplan für Beschäftigung

Regionale Aktionsplan für Beschäftigung

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok

1.  Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok 

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok 
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016 

2. Tabela.Monitoring realizacji celów strategicznych RPDZ 2013- 2015

3. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok dla       Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 rok

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 rok
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011 rok

 1. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011 r.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 rok

 1. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2010 rok
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 r.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2008 rok

 1. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok
 2. Tabela monitoringu RPD na 2008 r.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rok

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rok
 2. Tabela monitoringu RPD na 2007 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 r.
 4. Tabela monitoringu RPD na 2007 rok – sprawozdanie roczne

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 rok
 2. Tabela monitoringu RPD na 2006 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 r.
 4. Tabela monitoringu RPD na 2006 rok – sprawozdanie roczne

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok

 1. Sprawozdanie z realizacji działań okreslonych w RPD na 2005 r. – sprawozdanie roczne
 2. Tabela monitoringu RPD na 2005 r
 3. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na 2005 r. – I półrocze 2005r.
 4. Tabela monitoringu Regionalnego Planu Działań na 2005 r. – I półrocze 2005 r
 5. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 r. (wersja z dnia 23.05.2005r.)
 6. Uwagi metodologiczne do RPD/Z na 2005 r.
 7. Uchwała Sejmiku w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005r.

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung