The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Regional Action Plan for Employment print

Regional Action Plan for Employment

Regional Action Plan for Employment

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 year

1.  Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok 

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 year

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok 
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2016 

2. Tabela.Monitoring realizacji celów strategicznych RPDZ 2013- 2015

3. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie na rzecz Zatrudnienia na 2016 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 year

1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 year

2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok dla       Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 year

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 year
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 year

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 year
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 year

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 year
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 rok dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011 year

 1. Regional Action Plan for Employment 2011 year
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011 r.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 year

 1. Regional Action Plan for Employment 2010 year
 2. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 r.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2008 year

 1. Regional Action Plan for Employment 2008 year
 2. Tabela monitoringu RPD na 2008 r.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 year

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 year
 2. Tabela monitoringu RPD na 2007 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 r.
 4. Tabela monitoringu RPD na 2007 year – Annual Report

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 year

 1. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 year
 2. Tabela monitoringu RPD na 2006 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji działań określonych w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2006 r.
 4. Tabela monitoringu RPD na 2006 year – Annual Report

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 year

 1. Report on the implementation of the activities specified in the RPD 2005 r. – Annual Report
 2. Tabela monitoringu RPD na 2005 r
 3. Report on the implementation of the actions set out in the Regional Action Plan 2005 r. – First half of 2005.
 4. Table Monitoring Regional Action Plan 2005 r. – I half 2005 rr
 5. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 r. (version of 23.05.2005r.)
 6. Methodological notes to the RPD / Z on 2005 r.
 7. Uchwała Sejmiku w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005r.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance