The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Statistics

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 1 042 545 1 002 153 967 900 961 769 958 603 948 874
Pomeranian graph 77 745 75 056 72 530 71 477 70 633 70 092
Bydgoszcz graph 6 439 6 335 6 206 6 188 6 214 6 137
Bydgoszcz graph 2 547 2 470 2 472 2 412 2 380 2 375
Grudziądz graph 3 647 3 477 3 312 3 269 3 254 3 265
Grudziądzki graph 1 994 1 917 1 897 1 844 1 853 1 848
Torun graph 4 634 4 521 4 428 4 475 4 473 4 427
Toruń graph 4 319 4 108 3 904 3 891 3 917 3 887
Wloclawek graph 5 604 5 421 5 251 5 110 4 977 4 937
Włocławski graph 5 618 5 442 5 312 5 074 4 912 4 792
Alexandrovsky graph 2 541 2 410 2 329 2 290 2 300 2 300
Brodnicki graph 2 243 2 174 2 116 2 096 2 087 2 163
Chelminski graph 2 331 2 246 2 214 2 156 2 188 2 110
Golub-Dobrzynski graph 1 924 1 842 1 700 1 706 1 755 1 753
Inowrocław graph 8 644 8 301 7 932 7 739 7 518 7 489
Lipnowski graph 4 033 3 844 3 660 3 671 3 585 3 589
Mogilno graph 1 890 1 842 1 794 1 834 1 812 1 800
Nakielski graph 3 584 3 449 3 272 3 189 3 176 3 175
Radziejowski graph 2 637 2 615 2 566 2 491 2 450 2 429
Rypin graph 1 746 1 692 1 668 1 687 1 642 1 614
Sępoleński graph 1 867 1 807 1 726 1 760 1 699 1 594
Secular graph 2 773 2 634 2 438 2 412 2 340 2 370
Tucholski graph 2 175 2 100 2 056 1 955 1 925 1 928
Wąbrzeski graph 1 663 1 647 1 649 1 630 1 635 1 621
Żnin graph 2 892 2 762 2 628 2 598 2 541 2 489
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance