The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Statistics

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 967 900 961 769 958 603 947 393 937 339 951 610
Pomeranian graph 72 530 71 477 70 633 70 092 69 485 71 007
Bydgoszcz graph 6 206 6 188 6 214 6 137 6 087 6 017
Bydgoszcz graph 2 472 2 412 2 380 2 375 2 376 2 352
Grudziądz graph 3 312 3 269 3 254 3 265 3 182 3 318
Grudziądzki graph 1 897 1 844 1 853 1 848 1 796 1 818
Torun graph 4 428 4 475 4 473 4 427 4 350 4 361
Toruń graph 3 904 3 891 3 917 3 887 3 779 3 798
Wloclawek graph 5 251 5 110 4 977 4 937 4 836 4 960
Włocławski graph 5 312 5 074 4 912 4 792 4 805 5 064
Alexandrovsky graph 2 329 2 290 2 300 2 300 2 364 2 492
Brodnicki graph 2 116 2 096 2 087 2 163 2 172 2 202
Chelminski graph 2 214 2 156 2 188 2 110 2 074 2 131
Golub-Dobrzynski graph 1 700 1 706 1 755 1 753 1 779 1 835
Inowrocław graph 7 932 7 739 7 518 7 489 7 351 7 506
Lipnowski graph 3 660 3 671 3 585 3 589 3 616 3 711
Mogilno graph 1 794 1 834 1 812 1 800 1 775 1 833
Nakielski graph 3 272 3 189 3 176 3 175 3 081 3 087
Radziejowski graph 2 566 2 491 2 450 2 429 2 444 2 546
Rypin graph 1 668 1 687 1 642 1 614 1 616 1 714
Sępoleński graph 1 726 1 760 1 699 1 594 1 617 1 662
Secular graph 2 438 2 412 2 340 2 370 2 418 2 545
Tucholski graph 2 056 1 955 1 925 1 928 1 909 1 950
Wąbrzeski graph 1 649 1 630 1 635 1 621 1 538 1 539
Żnin graph 2 628 2 598 2 541 2 489 2 520 2 566
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance