The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Statistics

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 1 126 730 1 092 177 1 042 545 1 002 153 967 900 961 451
Pomeranian graph 84 279 81 531 77 745 75 056 72 530 71 477
Bydgoszcz graph 6 741 6 605 6 439 6 335 6 206 6 188
Bydgoszcz graph 2 821 2 676 2 547 2 470 2 472 2 412
Grudziądz graph 3 991 3 793 3 647 3 477 3 312 3 269
Grudziądzki graph 2 130 2 110 1 994 1 917 1 897 1 844
Torun graph 4 971 4 802 4 634 4 521 4 428 4 475
Toruń graph 4 512 4 435 4 319 4 108 3 904 3 891
Wloclawek graph 6 040 5 795 5 604 5 421 5 251 5 110
Włocławski graph 6 128 5 879 5 618 5 442 5 312 5 074
Alexandrovsky graph 2 848 2 771 2 541 2 410 2 329 2 290
Brodnicki graph 2 547 2 404 2 243 2 174 2 116 2 096
Chelminski graph 2 521 2 405 2 331 2 246 2 214 2 156
Golub-Dobrzynski graph 2 058 2 013 1 924 1 842 1 700 1 706
Inowrocław graph 9 138 9 009 8 644 8 301 7 932 7 739
Lipnowski graph 4 486 4 194 4 033 3 844 3 660 3 671
Mogilno graph 2 111 2 038 1 890 1 842 1 794 1 834
Nakielski graph 3 864 3 800 3 584 3 449 3 272 3 189
Radziejowski graph 2 850 2 786 2 637 2 615 2 566 2 491
Rypin graph 2 062 1 899 1 746 1 692 1 668 1 687
Sępoleński graph 1 989 1 920 1 867 1 807 1 726 1 760
Secular graph 3 073 3 088 2 773 2 634 2 438 2 412
Tucholski graph 2 389 2 319 2 175 2 100 2 056 1 955
Wąbrzeski graph 1 804 1 737 1 663 1 647 1 649 1 630
Żnin graph 3 205 3 053 2 892 2 762 2 628 2 598
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance