The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Statistics

month
Area
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current
2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
graph
map
Poland graph 1 139 986 1 136 126 1 117 113 1 069 515 1 067 666 1 083 041
Pomeranian graph 84 846 83 810 82 323 79 758 80 097 81 543
Bydgoszcz graph 7 244 7 157 6 977 6 667 6 640 6 560
Bydgoszcz graph 2 835 2 818 2 688 2 655 2 679 2 649
Grudziądz graph 3 986 3 915 3 779 3 583 3 633 3 703
Grudziądzki graph 2 052 2 061 2 015 1 926 1 964 2 026
Torun graph 5 034 5 029 4 969 4 781 4 781 4 814
Toruń graph 4 490 4 468 4 416 4 154 4 138 4 276
Wloclawek graph 6 551 6 403 6 282 6 159 6 153 6 160
Włocławski graph 6 049 5 985 5 815 5 748 5 871 6 104
Alexandrovsky graph 2 596 2 596 2 559 2 600 2 674 2 813
Brodnicki graph 2 476 2 437 2 452 2 482 2 488 2 443
Chelminski graph 2 581 2 556 2 546 2 344 2 359 2 441
Golub-Dobrzynski graph 2 167 2 150 2 106 2 041 1 994 2 012
Inowrocław graph 9 358 9 327 9 167 8 921 8 886 8 827
Lipnowski graph 4 279 4 120 4 112 4 051 4 149 4 174
Mogilno graph 2 076 2 102 2 039 1 934 1 924 1 959
Nakielski graph 3 754 3 747 3 656 3 512 3 531 3 677
Radziejowski graph 2 817 2 813 2 859 2 814 2 846 2 878
Rypin graph 1 914 1 863 1 831 1 771 1 801 1 979
Sępoleński graph 2 043 1 941 1 859 1 820 1 869 2 071
Secular graph 2 942 2 878 2 880 2 794 2 848 2 917
Tucholski graph 2 339 2 322 2 269 2 207 2 197 2 267
Wąbrzeski graph 1 950 1 894 1 884 1 799 1 760 1 797
Żnin graph 3 313 3 228 3 163 2 995 2 912 2 996
How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance