Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Weitere Informationen drucken

Weitere Informationen

Weitere Informationen

Struktura społeczno-demograficzna bezrobotnych w woj. kujawsko-pomorskim:

 1. Struktura bezrobotnych w latach 2010 – 2017 (tabela) 
 2. Struktura bezrobotnych w końcu 2017 Jahr (wykresy)
 3. Struktura bezrobotnych w końcu 2016 Jahr (wykresy)
 4. Struktura bezrobotnych w końcu 2015 Jahr (wykresy)
 5. Struktura bezrobotnych w końcu 2014 Jahr (wykresy)
 6. Struktura bezrobotnych w końcu 2013 Jahr (wykresy)
 7. Struktura bezrobotnych w końcu 2012 Jahr (wykresy)
 8. Struktura bezrobotnych w końcu 2011 Jahr (wykresy)
 9. Struktura bezrobotnych w końcu 2010 Jahr (wykresy)
 10. Struktura bezrobotnych w końcu 2009 Jahr (wykresy)
 11. Struktura bezrobotnych w końcu 2008 Jahr (wykresy)
 12. Struktura bezrobotnych w końcu 2007 Jahr (wykresy)
 13. Struktura bezrobotnych w końcu 2006 Jahr (wykresy)
 14. Struktura bezrobotnych w końcu 2005 Jahr (wykresy)
 15. Struktura bezrobotnych w końcu 2004 Jahr (wykresy)
 16. Struktura bezrobotnych w końcu 2003 Jahr (wykresy) 
 17. Struktura bezrobotnych w latach 2003 – 2010 (tabela) 

Struktura zawodowa bezrobotnych:

 1. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za 2016 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 2. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za I półrocze 2016 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 3. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za 2015 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 4. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za I półrocze 2015 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 5. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za 2014 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 6. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za I półrocze 2014 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 7. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za 2013 rok (tabele dla województwa i powiatów)

VON 2015 Jahr

 

 1. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2015-2017 (tabela)
 2. Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2015-2017 (tabela)
 3. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2015-2017 (tabela)
 4. Najliczniejsze zawody  wśród bezrobotnych zarejestrowanych  w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukinapływ w latach 2015-2017 (tabela)
 5. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2017 (tabela)
 6. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2017 (tabela)
 7. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2017 (tabela)
 8. Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017 (tabela)
 9. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2017 (tabela)
 10. Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2017 (tabela)
 11. Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2017 (tabela)

Lata 2010 – 2014

 

 1. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2010 – 2014 (tabela)
 2. Nowe rejestracje – “Napływbezrobotnych według zawodów w latach 2010 – 2014 (tabela)
 3. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  w latach 2010 – 2014 (tabela)
 4. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukinapływ” zwischen 2010 – 2014 (tabela)
 5. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2010 – 2014 (tabela)
 6. Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2010 – 2014 (tabela) 
 7. Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014 (tabela)

Lata 2003 – 2009

 

 1. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnychstan w latach 2003 – 2009 (tabela)
 2. Nowe rejestracje – “Napływbezrobotnych w latach 2003 – 2009 (tabela)
 3. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2005 – 2009 (tabela)
 4. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukinapływ” zwischen 2005 – 2009 (tabela)
 5. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w latach 2003 – 2009 (tabela)
 6. Najliczniejsze zawody występujące wśród ofert pracy w latach 2003 – 2009 (tabela)

Lata 1999 – 2004

 

 1. Nowe rejestracje – “Napływbezrobotnych w latach 2000 – 2004 (tabela)
 2. Nowe rejestracje – “Napływbezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2000 – 2003 (tabela)
 3. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 1999 – 2003 (tabela)
 4. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w latach 1999 – 2004 (tabela)
 5. Najliczniejsze zawody występujące wśród ofert pracy w latach 2000 – 2004 (tabela)

 

Nützliche Links

 

 Statystyki unii europejskiej

EUROSTAT i inne jednostki:

 Adresy użytecznych stron poświęconych statystyce:

Polska /GUS/ www.stat.gov.pl
Portal Publicznych Służb Zatrudnienia psz.praca.gov.pl

W innych krajach

Österreich www.statistik.at
Belgien www.statbel.fgov.be
Cypr www.mof.gov.cy
Tschechische Republik www.czso.cz
Dania www.dst.dk
Estland www.stat.ee
Finnland www.stat.fi
Frankreich www.insee.fr
Griechenland www.statistics.gr
Spanien www.ine.es
Niederlande www.cbs.nl
Irland www.cso.ie
Litauen www.stat.gov.lt/lt
Luksemburg www.statec.lu
Łotwa www.csb.lv
Malta www.nso.gov.mt
Deutschland www.destatis.de
Portugal www.ine.pt
Slowakei www.statistics.sk
Słowenia www.stat.si
Schweden www.scb.se
Ungarn www.ksh.hu
Großbritannien www.statistics.gov.uk
Italien www.istat.it
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung