The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Additional Information print

Additional Information

Additional Information

Struktura społeczno-demograficzna bezrobotnych w woj. Kujawsko-Pomorskie:

 1. The structure of the unemployed in the 2010 – 2017 (table) 
 2. The structure of unemployed at the end 2017 year (wykresy)
 3. The structure of unemployed at the end 2016 year (wykresy)
 4. The structure of unemployed at the end 2015 year (wykresy)
 5. The structure of unemployed at the end 2014 year (wykresy)
 6. The structure of unemployed at the end 2013 year (wykresy)
 7. The structure of unemployed at the end 2012 year (wykresy)
 8. The structure of unemployed at the end 2011 year (wykresy)
 9. The structure of unemployed at the end 2010 year (wykresy)
 10. The structure of unemployed at the end 2009 year (wykresy)
 11. The structure of unemployed at the end 2008 year (wykresy)
 12. The structure of unemployed at the end 2007 year (wykresy)
 13. The structure of unemployed at the end 2006 year (wykresy)
 14. The structure of unemployed at the end 2005 year (wykresy)
 15. The structure of unemployed at the end 2004 year (wykresy)
 16. The structure of unemployed at the end 2003 year (wykresy) 
 17. The structure of the unemployed in the 2003 – 2010 (table) 

Struktura zawodowa bezrobotnych:

 1. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2016 year (tabele dla województwa i powiatów)
 2. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2016 year (tabele dla województwa i powiatów)
 3. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2015 year (tabele dla województwa i powiatów)
 4. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2015 year (tabele dla województwa i powiatów)
 5. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2014 year (tabele dla województwa i powiatów)
 6. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za I półrocze 2014 year (tabele dla województwa i powiatów)
 7. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności – dane za 2013 year (tabele dla województwa i powiatów)

From 2015 year

 

 1. The largest event of unemployment in the 2015-2017 (table)
 2. New registrations “inflow” unemployed by occupation in the 2015-2017 (table)
 3. The largest competition of unemployed registered in the period up to 12 months from the date of graduation in the 2015-2017 (table)
 4. Najliczniejsze zawody  wśród bezrobotnych zarejestrowanych  w okresie do 12 months from the date of graduation – inflow in the 2015-2017 (table)
 5. The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2015-2017 (table)
 6. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2017 (table)
 7. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2017 (table)
 8. Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017 (table)
 9. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2017 (table)
 10. The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2015-2017 (table)
 11. Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2017 (table)

Lata 2010 – 2014

 

 1. The largest event of unemployment in the 2010 – 2014 (table)
 2. New registrations – “Napływ” unemployed by occupation in the 2010 – 2014 (table)
 3. The largest competition of unemployed registered in the period up to 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  w latach 2010 – 2014 (table)
 4. The largest competition of unemployed registered in the period up to 12 months from the date of graduation “inflow” between 2010 – 2014 (table)
 5. The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2010 – 2014 (table)
 6. The largest event occurring of vacancies and of professional activation in the 2010 – 2014 (table) 
 7. Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014 (table)

Lata 2003 – 2009

 

 1. The largest event of unemployment – state in the 2003 – 2009 (table)
 2. New registrations – “Napływ” bezrobotnych w latach 2003 – 2009 (table)
 3. The largest event of unemployment during the 12 months from the date of graduation in the 2005 – 2009 (table)
 4. The largest event of unemployment during the 12 months from the date of graduation “inflow” between 2005 – 2009 (table)
 5. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 12 months, years 2003 – 2009 (table)
 6. The largest event of vacancies occurring in the 2003 – 2009 (table)

Lata 1999 – 2004

 

 1. New registrations – “Napływ” bezrobotnych w latach 2000 – 2004 (table)
 2. New registrations – “Napływ” bezrobotnych w okresie do 12 months from the date of graduation in the 2000 – 2003 (table)
 3. The largest event of unemployment during the 12 months from the date of graduation in the 1999 – 2003 (table)
 4. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 12 months, years 1999 – 2004 (table)
 5. The largest event of vacancies occurring in the 2000 – 2004 (table)

 

Useful Links

 

 Statystyki unii europejskiej

EUROSTAT i inne jednostki:

 Adresy użytecznych stron poświęconych statystyce:

Polska /GUS/ www.stat.gov.pl
Portal Publicznych Służb Zatrudnienia psz.praca.gov.pl

W innych krajach

Austria www.statistik.at
Belgium www.statbel.fgov.be
Cypr www.mof.gov.cy
Czech Republic www.czso.cz
Dania www.dst.dk
Estonia www.stat.ee
Finland www.stat.fi
France www.insee.fr
Greece www.statistics.gr
Spain www.ine.es
The Netherlands www.cbs.nl
Ireland www.cso.ie
Lithuania www.stat.gov.lt/lt
Luksemburg www.statec.lu
Łotwa www.csb.lv
Malta www.nso.gov.mt
Germany www.destatis.de
Portugal www.ine.pt
Slovakia www.statistics.sk
Słowenia www.stat.si
Sweden www.scb.se
Hungary www.ksh.hu
Great Britain www.statistics.gov.uk
Italy www.istat.it
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance