La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informations complémentaires imprimer

Informations complémentaires

Informations complémentaires

Struktura społeczno-demograficzna bezrobotnych w woj. kujawsko-pomorskim:

 1. Struktura bezrobotnych w latach 2010 – 2017 (tabela) 
 2. Struktura bezrobotnych w końcu 2017 année (wykresy)
 3. Struktura bezrobotnych w końcu 2016 année (wykresy)
 4. Struktura bezrobotnych w końcu 2015 année (wykresy)
 5. Struktura bezrobotnych w końcu 2014 année (wykresy)
 6. Struktura bezrobotnych w końcu 2013 année (wykresy)
 7. Struktura bezrobotnych w końcu 2012 année (wykresy)
 8. Struktura bezrobotnych w końcu 2011 année (wykresy)
 9. Struktura bezrobotnych w końcu 2010 année (wykresy)
 10. Struktura bezrobotnych w końcu 2009 année (wykresy)
 11. Struktura bezrobotnych w końcu 2008 année (wykresy)
 12. Struktura bezrobotnych w końcu 2007 année (wykresy)
 13. Struktura bezrobotnych w końcu 2006 année (wykresy)
 14. Struktura bezrobotnych w końcu 2005 année (wykresy)
 15. Struktura bezrobotnych w końcu 2004 année (wykresy)
 16. Struktura bezrobotnych w końcu 2003 année (wykresy) 
 17. Struktura bezrobotnych w latach 2003 – 2010 (tabela) 

Struktura zawodowa bezrobotnych:

 1. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za 2016 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 2. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za I półrocze 2016 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 3. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za 2015 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 4. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za I półrocze 2015 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 5. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za 2014 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 6. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za I półrocze 2014 rok (tabele dla województwa i powiatów)
 7. Załącznik Nr 3 do sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalnościdane za 2013 rok (tabele dla województwa i powiatów)

À partir de 2015 année

 

 1. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2015-2017 (tabela)
 2. Nowe rejestracjenapływbezrobotnych według zawodów w latach 2015-2017 (tabela)
 3. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2015-2017 (tabela)
 4. Najliczniejsze zawody  wśród bezrobotnych zarejestrowanych  w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukinapływ w latach 2015-2017 (tabela)
 5. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2017 (tabela)
 6. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2017 (tabela)
 7. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2017 (tabela)
 8. Najliczniejsze zawody wśród długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017 (tabela)
 9. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2017 (tabela)
 10. Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2017 (tabela)
 11. Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2015-2017 (tabela)

Lata 2010 – 2014

 

 1. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2010 – 2014 (tabela)
 2. Nowe rejestracje – “Napływbezrobotnych według zawodów w latach 2010 – 2014 (tabela)
 3. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  w latach 2010 – 2014 (tabela)
 4. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukinapływw latach 2010 – 2014 (tabela)
 5. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2010 – 2014 (tabela)
 6. Najliczniejsze zawody występujące wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2010 – 2014 (tabela) 
 7. Najliczniejsze zawody występujące wśród subsydiowanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach 2013 – 2014 (tabela)

Lata 2003 – 2009

 

 1. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnychstan w latach 2003 – 2009 (tabela)
 2. Nowe rejestracje – “Napływbezrobotnych w latach 2003 – 2009 (tabela)
 3. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2005 – 2009 (tabela)
 4. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukinapływw latach 2005 – 2009 (tabela)
 5. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w latach 2003 – 2009 (tabela)
 6. Najliczniejsze zawody występujące wśród ofert pracy w latach 2003 – 2009 (tabela)

Lata 1999 – 2004

 

 1. Nowe rejestracje – “Napływbezrobotnych w latach 2000 – 2004 (tabela)
 2. Nowe rejestracje – “Napływbezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 2000 – 2003 (tabela)
 3. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w latach 1999 – 2003 (tabela)
 4. Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w latach 1999 – 2004 (tabela)
 5. Najliczniejsze zawody występujące wśród ofert pracy w latach 2000 – 2004 (tabela)

 

Liens utiles

 

 Statystyki unii europejskiej

EUROSTAT i inne jednostki:

 Adresy użytecznych stron poświęconych statystyce:

Polska /GUS/ www.stat.gov.pl
Portal Publicznych Służb Zatrudnienia psz.praca.gov.pl

W innych krajach

Autriche www.statistik.at
Belgique www.statbel.fgov.be
Cypr www.mof.gov.cy
République tchèque www.czso.cz
Dania www.dst.dk
Estonie www.stat.ee
Finlande www.stat.fi
France www.insee.fr
Grecja www.statistics.gr
Espagne www.ine.es
Pays-Bas www.cbs.nl
Irlande www.cso.ie
Lituanie www.stat.gov.lt/lt
Luksemburg www.statec.lu
Łotwa www.csb.lv
Malte www.nso.gov.mt
Allemagne www.destatis.de
Portugalia www.ine.pt
Slovaquie www.statistics.sk
Słowenia www.stat.si
Szwecja www.scb.se
Hongrie www.ksh.hu
Grande-Bretagne www.statistics.gov.uk
Włochy www.istat.it
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale