Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najlicznejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki -napływ w latach 2005 – 2009 drukuj

Najlicznejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki -napływ w latach 2005 – 2009

Najlicznejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki -napływ w latach 2005 – 2009

“Kod zawodu” Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki -napływ w roku
2005 2006 2007 2008 2009
0000 Bez zawodu 7 525 8 365 8 574 8879 10 303
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 1 685 1 313 1 059 985 1 111
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2 371 1 746 1 466 1198 1 059
5122 Kucharze 658 748 684 647 776
2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 549 644 627 637 703
2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarzšdzania gdzie indziej niesklasyfikowani 616 556 500 518 608
2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani 556 519 430 448 494
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarną 7231) 481 521 396 354 486
2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 269 330 380 415 479
3115 Technicy i mechanicy 1 227 1 017 469 326 393
2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 491 476 377 382
5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 297 407 351 385 353
3214 Dietetycy i żywieniowcy 808 624 473 384 332
2411 Ekonomiści 506 371 320 322 321
3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni 225 260 263 309 301
3121 Technicy informatycy 455 390 208 157 296
2442 Filozofowie, historycy i politolodzy 236 272 315 271 277
2443 Filolodzy i tłumacze 127 158 176 160 245
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 1 079 748 488 327 242
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 545 381 254 214 241
Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych