La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najlicznejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki -napływ w latach 2005 – 2009 imprimer

Najlicznejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki -napływ w latach 2005 – 2009

Najlicznejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki -napływ w latach 2005 – 2009

Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki -napływ w roku
2005 2006 2007 2008 2009
0000 Bez zawodu 7 525 8 365 8 574 8879 10 303
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 1 685 1 313 1 059 985 1 111
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2 371 1 746 1 466 1198 1 059
5122 Kucharze 658 748 684 647 776
2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 549 644 627 637 703
2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarzšdzania gdzie indziej niesklasyfikowani 616 556 500 518 608
2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani 556 519 430 448 494
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarną 7231) 481 521 396 354 486
2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 269 330 380 415 479
3115 Technicy i mechanicy 1 227 1 017 469 326 393
2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 491 476 377 382
5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 297 407 351 385 353
3214 Dietetycy i żywieniowcy 808 624 473 384 332
2411 Ekonomiści 506 371 320 322 321
3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni 225 260 263 309 301
3121 Technicy informatycy 455 390 208 157 296
2442 Filozofowie, historycy i politolodzy 236 272 315 271 277
2443 Filolodzy i tłumacze 127 158 176 160 245
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 1 079 748 488 327 242
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 545 381 254 214 241
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale