The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest event of unemployment – state in the 1999 – 2004 print

The largest event of unemployment – state in the 1999 – 2004

The largest event of unemployment – state in the 1999 – 2004

 

Kod zawodu Nazwa zawodu Unemployed – end of year
1999 2000 2001 2002 2003 2004
0000 No profession 25 817 24 223 22 713 22 605 22 595 22 319
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 14 126 17 601 20 768 21 587 22 044 20 729
7222 Ślusarze i pokrewni 5 338 6 564 7 540 7 781 7 616 6 879
9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 4 417 5 931 6 550 6 592 6 464 6 310
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 4 117 4 941 5 794 5 884 6 082 5 871
5122 Kucharze 3 660 4 442 5 055 5 256 5 463 5 307
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Car mechanic – obejmuje grupę elementarną 7231) 3 697 4 550 5 627 5 840 5 852 5 248
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 10 116 5 384 5 393 5 315 5 313 5 047
7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 3 852 4 569 5 105 5 376 5 396 4 960
7121 Murarze i pokrewni 3 108 3 939 5 093 5 442 5 346 4 938
9141 Gospodarze budynków 366 2 914 3 781 4 038 4 248 4 709
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 3 180 3 695 4 413 4 487 4 296 4 127
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 3 464 3 573 4 255 4 395 4 266 4 108
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 2 483 3 076 3 570 3 986 4 197 3 967
7422 Stolarze i pokrewni 2 196 2 730 3 804 3 928 4 004 3 650
7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 2 638 3 102 3 378 3 557 3 491 3 226
7141 Malarze budowlani i pokrewni 2 383 2 701 3 263 3 501 3 395 3 171
3115 Technicy mechanicy 1 786 2 293 2 886 3 107 3 199 2 891
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 1 996 2 489 2 842 2 783 2 892 2 796
6111 Rolnicy produkcji roślinnej 2 465 3 755 3 654 3 426 3 100 2 794

* - Data recalculated according to the classification of professions and specialties 2003 year;

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance