Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych poprzednio pracujących drucken

Najliczniejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych poprzednio pracujących

Najliczniejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych poprzednio pracujących

Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy -stan w końcu roku
2003* 2004* 2005 2006 2007 2008 2009
0000 Bez zawodu 4 366 4 066 3 715 3 308 2 688 2 604 3 100
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 11 192 10 783 9 950 8 486 5 945 3 889 3 732
9132 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 4 101 3 889 3 646 2 982 2 108 1 338 1 138
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 3 069 2 883 2 665 2 247 1 648 1 161 1 069
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 2 104 1 963 1 846 1 758 1 431 1 076 1 028
7222 Ślusarze i pokrewni 2 975 2 854 2 522 1 738 1 069 792 909
7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 2 368 2 197 2 043 1 760 1 284 869 870
9141 Gospodarze budynków 2 235 2 289 2 249 1 993 1 299 941 859
5122 Kucharze 2 275 2 211 2 090 1 767 1 253 862 825
7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 2 038 1 834 1 621 1 330 949 635 614
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 1 741 1 573 1 436 1 179 852 554 532
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowychobejmuje grupę elementarnš 7231) 1 962 1 826 1 509 1 059 622 440 531
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1 935 1 902 1 679 1 179 680 453 507
7121 Murarze i pokrewni 2 312 2 148 1 855 1 338 750 484 493
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 1 763 1 734 1 571 1 153 743 485 491
6111 Rolnicy produkcji roślinnej 2 008 1 830 1 611 1 292 951 585 481
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 961 915 823 741 582 467 421
7422 Stolarze i pokrewni 1 491 1 410 1 131 785 445 285 387
7223 Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawajšcych do metali* (zawód szkolny: Operator obrabiarek skrawajšcychobejmuje grupę elementarnš 7223) 1 101 995 891 757 527 355 327
5123 Kelnerzy i pokrewni 1 093 995 891 757 527 355 327

*dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung