Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych w latach 2003 – 2009 drukuj

Najliczniejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych w latach 2003 – 2009

Najliczniejsze zawody (grupy elementarne) wśród bezrobotnych w latach 2003 – 2009

“Kod zawodu” Nazwa zawodu Bezrobotni – stan w końcu roku
2003* 2004* 2005 2006 2007 2008 2009
0000 Bez zawodu 22 595 22 319 22 029 24 728 22 974 23 609 28 207
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 22 044 20 729 19 436 16 529 12 269 9 972 11 693
7222 Ślusarze i pokrewni 7 616 6 879 6 089 4 607 3 166 3 000 4 068
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 6 082 5 781 5 837 5 341 4 387 3 818 4 036
5122 Kucharze 5 463 5 307 5 099 4 470 3 463 3 063 3 636
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 5 313 5 047 5 029 4 068 3 102 2 661 2 993
7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 5 396 4 960 4 764 4 081 3 063 2 647 2 861
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarnš 7231) 5 852 5 248 4 529 3 195 2 253 2 017 2 809
9141 Gospodarze budynków 4 248 4 709 4 962 3 872 2 898 2 354 2 752
9132 Pomoce i sprzštaczki biurowe, hotelowe i podobne 6 488 6 333 6 072 4 877 3 563 2 625 2 748
7121 Murarze i pokrewni 5 346 4 938 4 286 3 082 1 971 1 641 2 414
7422 Stolarze i pokrewni 4 004 3 650 3 238 2 400 1 533 1 470 2 151
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 4 197 3 967 3 754 2 947 1 996 1 704 2 129
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 4 266 4 108 3 794 2 581 1 670 1 388 2 065
7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 3 491 3 226 3 039 2 529 1 948 1 589 1 900
3115 Technicy mechanicy 3 199 2 891 2 734 2 235 1 567 1 446 1 845
7141 Malarze budowlani i pokrewni 3 395 3 171 2 844 2 078 1 410 1 162 1 616
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 4 296 4 127 3 743 2 645 1 703 1 348 1 493
7233 Mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mechanik – monter maszyn i urządzeń – obejmuje grupę elementarną 7233) 2 693 2 415 2 101 1 622 1 096 1 101 1 415

* – dane po przeliczeniu według klasyfikacji zawodów i specjalności z 2003 roku;

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych