Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody (grupy elementarne) występujące wśród ofert pracy w latach 2003 – 2009 drukuj

Najliczniejsze zawody (grupy elementarne) występujące wśród ofert pracy w latach 2003 – 2009

Najliczniejsze zawody (grupy elementarne) występujące wśród ofert pracy w latach 2003 – 2009

“Kod zawodu” Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w roku
2003* 2004* 2005 2006 2007 2008 2009
9141 Gospodarze budynków 7 232 6 612 7 003 12 160 12 046 10 834 10 539
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 3 458 3 289 4 638 5 848 6 147 5 504 4 748
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 3 527 3 574 4 351 4 442 4 987 4 441 4 366
3431 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni 2 911 3 306 3 676 2 998 3 159 2 893 2 901
9132 Pomoce i sprzštaczki biurowe, hotelowe i podobne 868 1 004 1 535 1 897 2 533 1 976 1 857
9313 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 1 664 1 352 1 353 1 535 1 371 1 380 1 008
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 615 684 736 728 884 765 984
7436 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 1 045 1 174 1 264 1 670 1 399 1 002 984
9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1 991 1 829 1 879 3 291 4 060 2 624 949
4131 Magazynierzy i pokrewni 513 561 958 1 318 1 485 1 117 920
5122 Kucharze 483 564 813 831 903 846 850
9211 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 263 353 476 821 1 062 932 787
5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 208 249 343 597 572 723 772
7121 Murarze i pokrewni 872 852 1 056 1 468 1 250 994 761
5123 Kelnerzy i pokrewni 372 463 564 675 671 731 733
9162 Zamiatacze i pokrewni 1 678 902 415 527 541 419 693
3461 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 383 323 713 695 566 682 572
8323 Kierowcy samochodów ciężarowych 583 681 610 861 856 695 554
7222 Stolarze i pokrewni 688 687 817 981 976 725 549
9312 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 1 623 1 455 1 389 959 646 551 537

* – dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych