La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych absolwentówstan w latach 1999 – 2003 imprimer

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych absolwentówstan w latach 1999 – 2003

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych absolwentówstan w latach 1999 – 2003

Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwencistan w końcu roku
1999* 2000* 2001* 2002* 2003
0000 Bez zawodu 1116 1016 1128 1006 1390
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 863 1312 1795 1448 1201
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 568 623 869 735 523
4191 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 135 428 592 503 435
5122 Kucharze 389 395 480 438 408
3115 Technicy mechanicy 256 315 389 395 405
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarną 7231) 389 455 491 454 387
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 245 225 255 248 247
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 240 261 330 291 241
2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 48 51 104 245 202
7433 Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 289 300 311 201 199
3112 Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni 127 116 152 193 195
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 0 60 70 57 187
7422 Stolarze i pokrewni 173 222 228 167 182
3121 Technicy informatycy 56 58 80 122 176
2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 91 134 150 173 174
3214 Dietetycy i żywieniowcy 129 108 126 227 170
5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 128 131 169 152 169
3213 Technicy technologii żywności* (zawód szkolny: Technik technologii żywnościobejmuje grupę elementarną 3213) 126 133 235 186 161
7222 Ślusarze i pokrewni 291 284 295 204 157

* – dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale