Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2016 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni
tun 25 roku życia
stan w końcu roku
2015 2016
000000 Bez zawodu 6 986 5 850
522301 Sprzedawca S 1 983 1 606
512001 Kucharz S 835 681
514101 Fryzjer S 597 568
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 395 346
331403 Technik ekonomista S 295 268
751201 Cukiernik S 200 147
351203 Technik informatyk S 151 142
722204 Ślusarz S 141 127
422402 Technik hotelarstwa S 148 121
752205 Stolarz S 129 113
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 162 112
515303 Robotnik gospodarczy 133 97
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S 56 86
711202 Maurer 140 84
522305 Technik handlowiec S 88 83
932101 Pakowacz ręczny 106 78
333107 Technik logistyk S 84 73
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 71 73
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 112 73

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung