The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2016 print

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Unemployed
do 25 years
– end of year
2015 2016
000000 No profession 6 986 5 850
522301 Seller S 1 983 1 606
512001 Kucharz S 835 681
514101 Hairdresser S 597 568
723103 Car mechanic S 395 346
331403 Engineering ekonomista S 295 268
751201 Cukiernik S 200 147
351203 Technik informatyk S 151 142
722204 Locksmith S 141 127
422402 Technik hotelarstwa S 148 121
752205 Stolarz S 129 113
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 162 112
515303 Economic Worker 133 97
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S 56 86
711202 Mason 140 84
522305 Technik handlowiec S 88 83
932101 Pakowacz ręczny 106 78
333107 Technik logistyk S 84 73
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 71 73
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 112 73

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance