The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2017 print

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Unemployed
do 25 years
– end of year
2015 2016 2017
000000 No profession 6 986 5 850 4 247
522301 Seller S 1 983 1 606 1 222
512001 Cook S 835 681 485
514101 Hairdresser S 597 568 484
723103 Car mechanic S 395 346 207
331403 Engineering ekonomista S 295 268 171
751201 Confectioner S 200 147 130
343404 Techniques, nutrition and food services S 56 86 96
422402 Technician Hospitality S 148 121 93
351203 Technician S 151 142 84
522305 Technik dealer S 88 83 78
333107 Technik logistyk S 84 73 76
752205 Stolarz S 129 113 73
722204 Locksmith S 141 127 72
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 162 112 71
932101 Pakowacz ręczny 106 78 70
515303 Economic Worker 133 97 53
711202 Mason 140 84 48
712905 Fitter building and finishing works in construction S 30 43 44
311513 Car mechanic S 61 62 43

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance