La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2017 imprimer

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2015-2017

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni
faire 25 roku życia
stan w końcu roku
2015 2016 2017
000000 Bez zawodu 6 986 5 850 4 247
522301 Sprzedawca S 1 983 1 606 1 222
512001 Cuisiner S 835 681 485
514101 Fryzjer S 597 568 484
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 395 346 207
331403 Technik ekonomista S 295 268 171
751201 Cukiernik S 200 147 130
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S 56 86 96
422402 Technik hotelarstwa S 148 121 93
351203 Technicien S 151 142 84
522305 Technik handlowiec S 88 83 78
333107 Technik logistyk S 84 73 76
752205 Stolarz S 129 113 73
722204 Serrurier S 141 127 72
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 162 112 71
932101 Pakowacz ręczny 106 78 70
515303 Robotnik gospodarczy 133 97 53
711202 Maçon 140 84 48
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie S 30 43 44
311513 Mechanik pojazdów samochodowych S 61 62 43

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale