Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2016 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni
tun 30 roku życia
stan w końcu roku
2015 2016
000000 Bez zawodu 10 152 8 834
522301 Sprzedawca S 4 066 3 592
512001 Kucharz S 1 520 1 325
514101 Fryzjer S 844 817
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 555 466
331403 Technik ekonomista S 540 461
515303 Robotnik gospodarczy 367 317
751201 Cukiernik S 353 273
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 355 257
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 316 247
722204 Ślusarz S 264 226
242217 Specjalista administracji publicznej 242 224
752205 Stolarz S 254 214
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 228 208
422402 Technik hotelarstwa S 218 208
235921 Pedagog 264 206
932101 Pakowacz ręczny 235 206
351203 Technik informatyk S 205 203
711202 Maurer 236 176
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania    i organizacji 164 168

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung