The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2016 print

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Unemployed
do 30 years
– end of year
2015 2016
000000 No profession 10 152 8 834
522301 Seller S 4 066 3 592
512001 Kucharz S 1 520 1 325
514101 Hairdresser S 844 817
723103 Car mechanic S 555 466
331403 Engineering ekonomista S 540 461
515303 Economic Worker 367 317
751201 Cukiernik S 353 273
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 355 257
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 316 247
722204 Locksmith S 264 226
242217 Specjalista administracji publicznej 242 224
752205 Stolarz S 254 214
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 228 208
422402 Technik hotelarstwa S 218 208
235921 Pedagog 264 206
932101 Pakowacz ręczny 235 206
351203 Technik informatyk S 205 203
711202 Mason 236 176
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania    i organizacji 164 168

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance