The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2017 print

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Unemployed
do 30 years
– end of year
2015 2016 2017
000000 No profession 10 152 8 834 6 707
522301 Seller S 4 066 3 592 2 922
512001 Cook S 1 520 1 325 1 028
514101 Hairdresser S 844 817 761
331403 Engineering ekonomista S 540 461 317
723103 Car mechanic S 555 466 313
751201 Confectioner S 353 273 238
932101 Pakowacz ręczny 235 206 214
515303 Economic Worker 367 317 213
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 316 247 185
422402 Technician Hospitality S 218 208 168
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 228 208 164
242217 Specjalista administracji publicznej 242 224 152
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 355 257 148
752205 Stolarz S 254 214 147
351203 Technician S 205 203 132
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 164 168 129
722204 Locksmith S 264 226 129
522305 Technik dealer S 170 163 125
235921 Pedagog 264 206 122

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance