The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2017 print

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Unemployed
do 30 years
– end of year
2015 2016 2017
000000 No profession 10 152 8 834 6 707
522301 Seller S 4 066 3 592 2 922
512001 Cook S 1 520 1 325 1 028
514101 Hairdresser S 844 817 761
331403 Engineering ekonomista S 540 461 317
723103 Car mechanic S 555 466 313
751201 Confectioner S 353 273 238
932101 Pakowacz ręczny 235 206 214
515303 Economic Worker 367 317 213
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 316 247 185
422402 Technician Hospitality S 218 208 168
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 228 208 164
242217 Specjalista administracji publicznej 242 224 152
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 355 257 148
752205 Stolarz S 254 214 147
351203 Technician S 205 203 132
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 164 168 129
722204 Locksmith S 264 226 129
522305 Technik dealer S 170 163 125
235921 Pedagog 264 206 122

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance