La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2016 imprimer

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni
faire 30 roku życia
stan w końcu roku
2015 2016
000000 Bez zawodu 10 152 8 834
522301 Sprzedawca S 4 066 3 592
512001 Kucharz S 1 520 1 325
514101 Fryzjer S 844 817
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 555 466
331403 Technik ekonomista S 540 461
515303 Robotnik gospodarczy 367 317
751201 Cukiernik S 353 273
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 355 257
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 316 247
722204 Ślusarz S 264 226
242217 Specjalista administracji publicznej 242 224
752205 Stolarz S 254 214
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 228 208
422402 Technik hotelarstwa S 218 208
235921 Pedagog 264 206
932101 Pakowacz ręczny 235 206
351203 Technik informatyk S 205 203
711202 Maçon 236 176
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania    i organizacji 164 168

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale