Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2015-2016 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni
stan w końcu roku
2015 2016
000000 Bez zawodu 15 893 14 651
522301 Sprzedawca S 11 625 10 942
515303 Robotnik gospodarczy 3 439 3 156
512001 Kucharz S 3 191 3 016
722204 Ślusarz S 2 596 2 242
331403 Technik ekonomista S 2 230 2 052
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 2 217 1 977
711202 Maurer 1 959 1 664
753105 Krawiec S 1 803 1 638
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 571 1 375
514101 Fryzjer S 1 318 1 327
911207 Sprzątaczka biurowa 1 469 1 233
753303 Szwaczka ręczna 1 335 1 144
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 1 038 907
932101 Pakowacz ręczny 926 897
752205 Stolarz S 935 893
411004 Technik prac biurowych S 860 789
751204 Piekarz S 857 779
751201 Cukiernik S 881 754
713102 Gebäude Painter 828 726

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung