The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest event of unemployment in the 2015-2016 print

The largest event of unemployment in the 2015-2016

The largest event of unemployment in the 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Unemployed
– end of year
2015 2016
000000 No profession 15 893 14 651
522301 Seller S 11 625 10 942
515303 Economic Worker 3 439 3 156
512001 Kucharz S 3 191 3 016
722204 Locksmith S 2 596 2 242
331403 Engineering ekonomista S 2 230 2 052
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 2 217 1 977
711202 Mason 1 959 1 664
753105 Krawiec S 1 803 1 638
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 571 1 375
514101 Hairdresser S 1 318 1 327
911207 Office Cleaner 1 469 1 233
753303 Szwaczka ręczna 1 335 1 144
723103 Car mechanic S 1 038 907
932101 Pakowacz ręczny 926 897
752205 Stolarz S 935 893
411004 S Technik office work 860 789
751204 Piekarz S 857 779
751201 Cukiernik S 881 754
713102 Building Painter 828 726

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance