The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest event of unemployment in the 2015-2017 print

The largest event of unemployment in the 2015-2017

The largest event of unemployment in the 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Unemployed
– end of year
2015 2016 2017
000000 No profession 15 893 14 651 12 031
522301 Seller S 11 625 10 942 9 719
512001 Cook S 3 191 3 016 2 565
515303 Economic Worker 3 439 3 156 2 563
722204 Locksmith S 2 596 2 242 1 682
331403 Engineering ekonomista S 2 230 2 052 1 616
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 2 217 1 977 1 540
753105 Krawiec S 1 803 1 638 1 417
711202 Mason 1 959 1 664 1 272
514101 Hairdresser S 1 318 1 327 1 256
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 1 571 1 375 1 143
911207 Office Cleaner 1 469 1 233 980
753303 Szwaczka ręczna 1 335 1 144 904
932101 Pakowacz ręczny 926 897 821
752205 Stolarz S 935 893 703
751201 Confectioner S 881 754 671
723103 Car mechanic S 1 038 907 663
411004 Techniques of office S 860 789 630
432103 Warehouseman 830 725 593
751204 Piekarz S 857 779 574

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance