Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2016 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni poprzednio pracujący
pozostający bez pracy
powyżej 12 Monate
stan w końcu roku
2015 2016
522301 Sprzedawca S 5 053 5 161
000000 Bez zawodu 1 790 1 880
515303 Robotnik gospodarczy 1 353 1 306
512001 Kucharz S 1 086 1 109
722204 Ślusarz S 945 853
331403 Technik ekonomista S 886 798
753105 Krawiec S 813 757
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 717 682
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 735 681
711202 Maurer 683 657
911207 Sprzątaczka biurowa 717 633
753303 Szwaczka ręczna 673 589
514101 Fryzjer S 459 510
932101 Pakowacz ręczny 345 370
411004 Technik prac biurowych S 397 362
713102 Gebäude Painter 333 332
751201 Cukiernik S 327 313
751204 Piekarz S 297 293
613003 Rolnik S 287 268
513101 Kelner S 291 266

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung