Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2017 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2017

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni poprzednio pracujący
pozostający bez pracy
powyżej 12 Monate
stan w końcu roku
2015 2016 2017
522301 Verkäufer S 5 053 5 161 4 967
000000 Bez zawodu 1 790 1 880 1 884
515303 Robotnik gospodarczy 1 353 1 306 1 142
512001 Kochen S 1 086 1 109 1 075
331403 Technik ekonomista S 886 798 681
753105 Krawiec S 813 757 675
722204 Schlosser S 945 853 669
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 735 681 588
514101 Fryzjer S 459 510 569
711202 Maurer 683 657 553
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 717 682 543
911207 Sprzątaczka biurowa 717 633 507
753303 Szwaczka ręczna 673 589 500
932101 Pakowacz ręczny 345 370 360
411004 Technik prac biurowych S 397 362 316
751201 Cukiernik S 327 313 297
713102 Gebäude Painter 333 332 247
513101 Kelner S 291 266 246
522305 Technik handlowiec S 232 227 227
751204 Piekarz S 297 293 218

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung