The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2015-2017 print

The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2015-2017

The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni poprzednio pracujący
pozostający bez pracy
above 12 months
– end of year
2015 2016 2017
522301 Seller S 5 053 5 161 4 967
000000 No profession 1 790 1 880 1 884
515303 Economic Worker 1 353 1 306 1 142
512001 Cook S 1 086 1 109 1 075
331403 Engineering ekonomista S 886 798 681
753105 Krawiec S 813 757 675
722204 Locksmith S 945 853 669
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 735 681 588
514101 Hairdresser S 459 510 569
711202 Mason 683 657 553
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 717 682 543
911207 Office Cleaner 717 633 507
753303 Szwaczka ręczna 673 589 500
932101 Pakowacz ręczny 345 370 360
411004 Techniques of office S 397 362 316
751201 Confectioner S 327 313 297
713102 Building Painter 333 332 247
513101 Kelner S 291 266 246
522305 Technik dealer S 232 227 227
751204 Piekarz S 297 293 218

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance