The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2015-2016 print

The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2015-2016

The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni poprzednio pracujący
pozostający bez pracy
above 12 months
– end of year
2015 2016
522301 Seller S 5 053 5 161
000000 No profession 1 790 1 880
515303 Economic Worker 1 353 1 306
512001 Kucharz S 1 086 1 109
722204 Locksmith S 945 853
331403 Engineering ekonomista S 886 798
753105 Krawiec S 813 757
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 717 682
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 735 681
711202 Mason 683 657
911207 Office Cleaner 717 633
753303 Szwaczka ręczna 673 589
514101 Hairdresser S 459 510
932101 Pakowacz ręczny 345 370
411004 S Technik office work 397 362
713102 Building Painter 333 332
751201 Cukiernik S 327 313
751204 Piekarz S 297 293
613003 Rolnik S 287 268
513101 Kelner S 291 266

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance