La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2016 imprimer

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni poprzednio pracujący
pozostający bez pracy
powyżej 12 miesięcy
stan w końcu roku
2015 2016
522301 Sprzedawca S 5 053 5 161
000000 Bez zawodu 1 790 1 880
515303 Robotnik gospodarczy 1 353 1 306
512001 Kucharz S 1 086 1 109
722204 Ślusarz S 945 853
331403 Technik ekonomista S 886 798
753105 Krawiec S 813 757
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 717 682
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 735 681
711202 Maçon 683 657
911207 Sprzątaczka biurowa 717 633
753303 Szwaczka ręczna 673 589
514101 Fryzjer S 459 510
932101 Pakowacz ręczny 345 370
411004 Technik prac biurowych S 397 362
713102 Peintre du bâtiment 333 332
751201 Cukiernik S 327 313
751204 Piekarz S 297 293
613003 Rolnik S 287 268
513101 Kelner S 291 266

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale