La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2017 imprimer

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2015-2017

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni poprzednio pracujący
pozostający bez pracy
powyżej 12 miesięcy
stan w końcu roku
2015 2016 2017
522301 Sprzedawca S 5 053 5 161 4 967
000000 Bez zawodu 1 790 1 880 1 884
515303 Robotnik gospodarczy 1 353 1 306 1 142
512001 Cuisiner S 1 086 1 109 1 075
331403 Technik ekonomista S 886 798 681
753105 Krawiec S 813 757 675
722204 Serrurier S 945 853 669
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 735 681 588
514101 Fryzjer S 459 510 569
711202 Maçon 683 657 553
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 717 682 543
911207 Sprzątaczka biurowa 717 633 507
753303 Szwaczka ręczna 673 589 500
932101 Pakowacz ręczny 345 370 360
411004 Technik prac biurowych S 397 362 316
751201 Cukiernik S 327 313 297
713102 Peintre du bâtiment 333 332 247
513101 Kelner S 291 266 246
522305 Technik handlowiec S 232 227 227
751204 Piekarz S 297 293 218

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale