The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2010-2014 print

The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2010-2014

The largest competition of previously unemployed workers work for more than 12 months, years 2010-2014

 

Code
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni poprzednio pracujących
pozostający bez pracy
above 12 months
– end of year
2010 2011 2012 2013 2014
522301 Seller S 4 099 5 279 5 878 6 405 5 811
000000 No profession 3 264 4 215 4 745 5 289 5 051
515303 Economic Worker 977 1 364 1 401 1 513 1 344
722204 Locksmith S 1 024 1 140 1 222 1 433 1 286
331403 Engineering ekonomista S 957 1 213 1 223 1 186 1 050
753105 Krawiec S 892 1 023 1 105 1 077 1 008
512001 Kucharz S 737 926 1 052 1 079 955
931301 Construction worker 684 740 818 1 004 863
711202 Murarz S 638 713 879 983 847
911207 Office Cleaner 641 771 815 904 769
932911 Auxiliary worker in manufacturing 731 835 883 903 761
753303 Seamstress 618 782 813 823 723
514101 Hairdresser S 289 404 493 580 526
411004 S Technik office work 468 559 471 524 481
713102 Building Painter 297 361 410 445 425
751201 Cukiernik S 298 369 415 495 410
512002 Cook small catering S 192 290 373 395 386
314207 Technik peasants 317 360 409 444 371
613003 Rolnik S 315 355 375 392 366
751204 Piekarz S 289 327 366 410 365

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance