La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2010-2014 imprimer

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2010-2014

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w latach 2010-2014

 

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni poprzednio pracujących
pozostający bez pracy
powyżej 12 miesięcy
stan w końcu roku
2010 2011 2012 2013 2014
522301 Sprzedawca S 4 099 5 279 5 878 6 405 5 811
000000 Bez zawodu 3 264 4 215 4 745 5 289 5 051
515303 Robotnik gospodarczy 977 1 364 1 401 1 513 1 344
722204 Ślusarz S 1 024 1 140 1 222 1 433 1 286
331403 Technik ekonomista S 957 1 213 1 223 1 186 1 050
753105 Krawiec S 892 1 023 1 105 1 077 1 008
512001 Kucharz S 737 926 1 052 1 079 955
931301 Robotnik budowlany 684 740 818 1 004 863
711202 Murarz S 638 713 879 983 847
911207 Sprzątaczka biurowa 641 771 815 904 769
932911 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 731 835 883 903 761
753303 Couturière 618 782 813 823 723
514101 Fryzjer S 289 404 493 580 526
411004 Technik prac biurowych S 468 559 471 524 481
713102 Peintre du bâtiment 297 361 410 445 425
751201 Cukiernik S 298 369 415 495 410
512002 Kucharz małej gastronomii S 192 290 373 395 386
314207 Technik rolnik S 317 360 409 444 371
613003 Rolnik S 315 355 375 392 366
751204 Piekarz S 289 327 366 410 365

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale