The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2017 print

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2017

Code
zawodu
Nazwa zawodu Unemployed
above 50 years
– end of year
2015 2016 2017
000000 No profession 1 598 1 567 1 345
522301 Seller S 1 536 1 384 1 180
515303 Economic Worker 1 436 1 339 1 117
722204 Locksmith S 1 090 953 739
711202 Mason 822 743 603
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 775 721 582
911207 Office Cleaner 764 621 460
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 561 511 427
331403 Engineering ekonomista S 481 420 318
713102 Building Painter 380 350 297
753105 Krawiec S 334 306 262
753303 Szwaczka ręczna 367 339 240
722314 Tokarz w metalu 331 294 234
512001 Cook S 288 278 226
712601 Hydraulic 283 256 215
411004 Techniques of office S 267 260 207
931205 Pomocniczy robotnik drogowy 231 229 197
311504 Technik mechanik S 292 251 195
432103 Warehouseman 289 257 195
611190 Pozostali rolnicy upraw polowych 247 240 193

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance