Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2016 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2016

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni
powyżej 50 roku życia
stan w końcu roku
2015 2016
000000 Bez zawodu 1 598 1 567
522301 Sprzedawca S 1 536 1 384
515303 Robotnik gospodarczy 1 436 1 339
722204 Ślusarz S 1 090 953
711202 Maurer 822 743
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 775 721
911207 Sprzątaczka biurowa 764 621
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 561 511
331403 Technik ekonomista S 481 420
713102 Gebäude Painter 380 350
753303 Szwaczka ręczna 367 339
753105 Krawiec S 334 306
722314 Tokarz w metalu 331 294
512001 Kucharz S 288 278
411004 Technik prac biurowych S 267 260
432103 Lagerarbeiter 289 257
712601 Hydraulik 283 256
311504 Technik mechanik S 292 251
611190 Pozostali rolnicy upraw polowych 247 240
833203 Kierowca samochodu ciężarowego 289 235

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung