The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2016 print

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2016

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2016

Code
zawodu
Nazwa zawodu Unemployed
above 50 years
– end of year
2015 2016
000000 No profession 1 598 1 567
522301 Seller S 1 536 1 384
515303 Economic Worker 1 436 1 339
722204 Locksmith S 1 090 953
711202 Mason 822 743
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 775 721
911207 Office Cleaner 764 621
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 561 511
331403 Engineering ekonomista S 481 420
713102 Building Painter 380 350
753303 Szwaczka ręczna 367 339
753105 Krawiec S 334 306
722314 Tokarz w metalu 331 294
512001 Kucharz S 288 278
411004 S Technik office work 267 260
432103 Warehouseman 289 257
712601 Hydraulic 283 256
311504 Mechanic S 292 251
611190 Pozostali rolnicy upraw polowych 247 240
833203 Kierowca samochodu ciężarowego 289 235

 

S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education

How would you rate this page?

Featured

 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance