La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2017 imprimer

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2017

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 2015-2017

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotni
powyżej 50 roku życia
stan w końcu roku
2015 2016 2017
000000 Bez zawodu 1 598 1 567 1 345
522301 Sprzedawca S 1 536 1 384 1 180
515303 Robotnik gospodarczy 1 436 1 339 1 117
722204 Serrurier S 1 090 953 739
711202 Maçon 822 743 603
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 775 721 582
911207 Sprzątaczka biurowa 764 621 460
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 561 511 427
331403 Technik ekonomista S 481 420 318
713102 Peintre du bâtiment 380 350 297
753105 Krawiec S 334 306 262
753303 Szwaczka ręczna 367 339 240
722314 Tokarz w metalu 331 294 234
512001 Cuisiner S 288 278 226
712601 Hydraulique 283 256 215
411004 Technik prac biurowych S 267 260 207
931205 Pomocniczy robotnik drogowy 231 229 197
311504 Technik mechanik S 292 251 195
432103 Magasinier 289 257 195
611190 Pozostali rolnicy upraw polowych 247 240 193

 

S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale