Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2010-2014 drucken

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2010-2014

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w latach 2010-2014

 

Kod
zawodu
Nazwa zawodu Bezrobotnistan w końcu roku
2010 2011 2012 2013 2014
000000 Bez zawodu 27 740 28 358 29 344 30 200 25 664
522301 Sprzedawca S 12 981 13 627 14 538 14 640 12 511
515303 Robotnik gospodarczy 3 249 3 288 3 381 3 432 3 197
722204 Ślusarz S 3 812 3 487 3 747 3 896 3 033
331403 Technik ekonomista S 3 672 3 571 3 400 3 302 2 715
512001 Kucharz S 2 570 2 664 2 752 2 756 2 312
711202 Murarz S 2 555 2 389 2 873 2 719 2 311
931301 Robotnik budowlany 2 436 2 267 2 587 2 645 2 274
753105 Krawiec S 2 733 2 649 2 618 2 664 2 202
932911 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 1 924 1 915 1 945 1 886 1 622
911207 Sprzątaczka biurowa 1 774 1 738 1 855 1 754 1 543
753303 Näherin 1 858 1 924 1 888 1 857 1 504
512002 Kucharz małej gastronomii S 1 373 1 573 1 767 1 898 1 498
514101 Fryzjer S 1 083 1 273 1 516 1 599 1 446
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S 1 007 1 009 1 332 1 364 1 196
752205 Stolarz S 1 400 1 311 1 486 1 518 1 150
411004 Technik prac biurowych S 1 422 1 284 1 252 1 226 1 019
751204 Piekarz S 1 142 1 131 1 250 1 225 1 015
751201 Cukiernik S 1 067 1 074 1 126 1 190 970
311504 Technik mechanik S 1 450 1 296 1 342 1 281 969

 

S – oznacza, dass der Beruf wird durch die Bildung im Schulsystem bedeckt und tritt in der Klassifikation der Berufe für die berufliche Bildung

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung