Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – stan w latach 2005 – 2009 drukuj

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – stan w latach 2005 – 2009

Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – stan w latach 2005 – 2009

“Kod zawodu” Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – stan w końcu roku
2005 2006 2007 2008 2009
0000 Bez zawodu 1 923 1 896 1 682 2 058 2 737
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 692 515 302 330 480
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 512 389 267 290 344
5122 Kucharze 285 243 194 208 292
2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 131 131 98 149 191
2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarzšdzania gdzie indziej niesklasyfikowani 142 104 106 106 171
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarną 7231) 212 116 87 98 170
2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani 111 90 75 106 145
3115 Technicy mechanicy 219 162 52 78 125
2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 67 68 61 112 116
3214 Dietetycy i żywieniowcy 179 133 115 113 115
3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni 54 82 58 85 104
5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 150 140 76 71 104
2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 132 96 61 98 95
3121 Technicy informatycy 121 67 30 49 95
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 151 119 66 69 92
2411 Ekonomiści 99 56 50 64 85
2442 Filozofowie, historycy i politolodzy 71 68 63 61 80
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 189 114 50 59 72
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 278 174 86 89 70

* – dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych