The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The largest event of unemployment during the 12 months from the date of graduation – state in the 2005 – 2009 print

The largest event of unemployment during the 12 months from the date of graduation – state in the 2005 – 2009

The largest event of unemployment during the 12 months from the date of graduation – state in the 2005 – 2009

Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni w okresie do 12 months from the date of graduation – end of year
2005 2006 2007 2008 2009
0000 No profession 1 923 1 896 1 682 2 058 2 737
5221 Sprzedawcy i demonstratorzy 692 515 302 330 480
3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 512 389 267 290 344
5122 Kucharze 285 243 194 208 292
2441 Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 131 131 98 149 191
2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarzšdzania gdzie indziej niesklasyfikowani 142 104 106 106 171
7231 Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Car mechanic – obejmuje grupę elementarną 7231) 212 116 87 98 170
2479 Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani 111 90 75 106 145
3115 Technicy mechanicy 219 162 52 78 125
2221 Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 67 68 61 112 116
3214 Dietetycy i żywieniowcy 179 133 115 113 115
3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni 54 82 58 85 104
5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni 150 140 76 71 104
2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 132 96 61 98 95
3121 Technicy informatycy 121 67 30 49 95
3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 151 119 66 69 92
2411 Ekonomiści 99 56 50 64 85
2442 Filozofowie, historycy i politolodzy 71 68 63 61 80
7412 Piekarze, cukiernicy i pokrewni 189 114 50 59 72
3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 278 174 86 89 70

*dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance